Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Innovació

El Consell finança un projecte d’investigació per a mitigar l’impacte climàtic del sector de la construcció

02/09/2022
El Consell finança un projecte d’investigació per a mitigar l’impacte climàtic del sector de la construcció
  • El projecte analitzarà el comportament en un entorn real dels nous materials per a la construcció elaborats a partir de materials d’origen natural, com ara la posidònia o la corfa d’arròs
  • Forma part de l’Estratègia d’especialització intel·ligent de la Generalitat, que destina 3,3 milions d’euros a impulsar projectes innovadors dels instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana

La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital finança amb 600.000 euros diversos projectes d’investigació desenvolupats per l’Institut Tecnològic AIDIMME, per a analitzar la viabilitat d’ús d’elements prefabricats sostenibles desenvolupats pel mateix Institut per a sistemes d’aïllament tèrmic exterior o particions verticals d’interior.

El projecte Prefconcept, ‘Nous elements prefabricats en entorn real’, és la continuació del projecte Presost, ‘Desenvolupament d’elements constructius prefabricats i d’alta sostenibilitat’, realitzat en 2021. Tots dos compten amb el suport de la Direcció General d’Innovació de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, i la col·laboració d’empreses dels sectors implicats. A més, s’engloben dins de l’Estratègia d’especialització intel·ligent de la Generalitat Valenciana, per la qual enguany es destina un total de 3,3 milions d’euros a impulsar projectes innovadors desenvolupats en els onze instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana per a contribuir a la transformació del teixit productiu. En els dos últims anys, el Consell ha invertit 6,6 milions en aquestes iniciatives.

Durant l’exercici passat, el projecte Presost, que també va finançar el Consell, va investigar i va desenvolupar aquests elements prefabricats per a la construcció a partir de materials d’origen natural, com ara la posidònia, la corfa d’arròs o la fusta de renovació molt ràpida, així com un morter amb matèries reciclades, i l’estudi de les seues prestacions a escala de laboratori i planta pilot.

Aquest nou projecte de 2022 analitzarà el comportament d’aquests elements a escala real, és a dir, utilitzant-los en un entorn real, mitjançant el monitoratge dels paràmetres que es consideren crítics per a poder fer les modificacions oportunes en aquells casos que siga necessari.

A més de conéixer en una construcció real els fluxos de calor, els canvis de temperatura i les possibles deterioracions d’aquests elements de construcció, el projecte valorarà la viabilitat de la implantació dels resultats en part de les empreses, de manera que aquesta anàlisi permeta que els fabricants de la comunitat d’elements prefabricats, i el seu entorn industrial, puguen augmentar la cartera de productes que ofereixen amb més valor afegit que l’actual.

Cal destacar que aquests elements fabricats per AIDIMME es caracteritzen per l’alta sostenibilitat, la baixa petjada de carboni, la contribució significativa a la disminució dels residus de construcció i demolició (RCD), l’alleugeriment dels elements constructius, la facilitat en el reciclatge i l’alta durabilitat que tenen, a més d’uns comportaments tèrmic i acústic òptims i una minimització més que considerable de l’emissió de compostos orgànics volàtils, COV.

La directora general d’Innovació, Sonia Tirado, ha precisat que “l’emergència climàtica i les seues conseqüències estan en el centre de l’acció del Consell, i impregna totes les nostres polítiques. És una prioritat absoluta, per això, des de la Conselleria d’Innovació ajudem els nostres sectors productius a disminuir l’impacte ambiental a través de la innovació. Hem de continuar caminant cap a una economia circular i baixa en carboni, ja que sense innovació no podem combatre amb èxit el canvi climàtic”.

Galeria d'imatges