Vicepresidència Segona i Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
Habitatge

La Generalitat inicia el procés d’adjudicació excepcional de 22 habitatges a Callosa de Segura per a fomentar més heterogeneïtat social

22/09/2022
  • Es destinen principalment a menors de 35 anys, majors de 60, famílies monoparentals, víctimes de violència de gènere i persones amb diversitat funcional

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la resolució de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de l'Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), mitjançant la qual ha iniciat el procés d'adjudicació excepcional de 22 habitatges públics a Callosa de Segura que es destinaran a lloguer.

Es tracta de 22 habitatges que la Generalitat va adquirir el 4 d'abril passat, que han passat a formar part del seu patrimoni públic d'habitatge al municipi de Callosa de Segura. En aquest cas, la declaració d'excepcionalitat busca fomentar més heterogeneïtat social al municipi amb l'objectiu de contrarestar les dinàmiques de segregació urbana, la guetització i la concentració de la pobresa, afavorint mesures orientades a promoure més equilibri de població.

Així s'estableix en el Decret 106/2021, de 6 d'agost, del Consell, del Registre d'habitatge de la Comunitat Valenciana i del procediment d'adjudicació, que en l'article 35 disposa una modalitat excepcional d'adjudicació d'habitatges protegits per a atendre circumstàncies extraordinàries o necessitats especials de determinats col·lectius.

Podran optar a aquests habitatges les unitats de convivència inscrites en el Registre de demanda d'habitatge que complisquen els requisits per a ser adjudicatàries i amb les condicions addicionals següents: estar empadronat com a mínim un any en algun municipi de la província d'Alacant; tindre ingressos iguals o superiors a 1,5 vegades l'IPREM que provinguen de les rendes del treball, i pertànyer a algun dels col·lectius determinats.

Concretament, set habitatges es destinaran a joves menors de 35 anys; tres, a majors de 60 anys; tres, a famílies monoparentals; dos, a dones víctimes de violència de gènere, i tres habitatges, a persones amb diversitat funcional en qualsevol membre de la unitat de convivència. Els quatre habitatges restants seran adjudicats per la modalitat d'adjudicació ordinària.

El procediment de baremació de sol·licituds començarà un mes després des de la publicació en el DOGV.