Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell autoritza un conveni de col·laboració amb ANECA per a avaluar l'activitat dels instituts universitaris d'investigació valencians

07/10/2022
  • La Generalitat dota aquesta col·laboració amb 8.000 euros

El Ple del Consell ha autoritzat la subscripció d'un conveni de col·laboració entre l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) i l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) per un període de quatre anys prorrogables per al desenvolupament del procés d'avaluació de l'activitat dels instituts universitaris d'investigació de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat d'avaluar, certificar i acreditar la qualitat de l'activitat d'aquests.

L'AVAP ja disposa d'un protocol d'avaluació de l'activitat desenvolupada pels instituts universitaris d'investigació de la Comunitat Valenciana. Amb la signatura d'aquest conveni s'estableix un marc de col·laboració amb ANECA per a l'elaboració de l'informe d'avaluació externa dels instituts universitaris valencians.

L'objectiu del conveni és que ANECA, que compta amb una àmplia experiència en l'elaboració d'aquest tipus d'avaluacions, gestione la revisió puntual d'alguns instituts d'investigació, de manera que seguisca els protocols definits aleshores per l'AVAP, fins que l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva assumisca per complet aquesta tasca.

El Consell finança amb 8.000 euros aquesta col·laboració, a raó de 1.000 euros per avaluació, destinats a sufragar les despeses generades per ANECA en l'elaboració de l'informe d'avaluació. Aquest informe estarà motivat i contindrà una conclusió global que podrà ser favorable, favorable amb recomanacions o desfavorable.