Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Bons digitals

Les famílies valencianes ja poden sol·licitar una bonificació de 240 euros en la seua factura d’Internet

22/10/2022
  • El termini per a sol·licitar l'ajuda conclou el 15 de novembre
  • El Bo Digital està destinat a facilitar l'accés a Internet a més de 12.600 famílies i col·lectius vulnerables

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha obert el termini perquè les famílies valencianes sol·liciten ajudes que els permetran estalviar 240 euros en la factura de serveis d'Internet que contracten als seus domicilis.

Josefina Bueno ha explicat que els més de 3 milions d'euros cobriran l'emissió de més de 12.600 bons, amb un import anual de 240 euros, a repartir en dotze mensualitats, de tal manera que s'aplicarà una bonificació mensual de 20 euros en la factura que les empreses de telecomunicacions participants en el programa emeten a les famílies beneficiàries. “Amb aquestes ajudes, la Generalitat es posa del costat de la ciutadania i conjumina esforços amb altres administracions per a contribuir a reduir la bretxa digital en col·lectius vulnerables i en famílies amb més dificultats econòmiques”, ha assenyalat la consellera Bueno.

Aquestes subvencions, destinades a finançar la contractació de nous serveis de connexió de banda ampla o l'increment de la velocitat dels ja contractats, s'inclouen en el Pla de recuperació, transformació i resiliència - Next Generation, que té per objecte que el 100 % de la població dispose de connectivitat digital i permetre accedir des de tots els territoris i des de qualsevol col·lectiu social a serveis educatius, culturals, sociosanitaris o comercials.

Segons ha informat la directora general per a Lluita contra la Bretxa Digital, María Muñoz, poden sol·licitar les ajudes les persones que estiguen empadronades en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana i que tinguen reconeguda la prestació de la renda valenciana d'inclusió, en qualsevol de les seues modalitats, o siguen beneficiàries de la prestació de l'ingrés mínim vital, en qualsevol de les seues modalitats, en la data de la sol·licitud.

A més, l'habitatge per al qual sol·licita el Bo Digital haurà de ser la residència habitual de la persona sol·licitant, que acreditarà mitjançant certificat o volant d'empadronament col·lectiu.

El termini per a sol·licitar l'ajuda conclou el pròxim 15 de novembre. El formulari normalitzat de sol·licitud anirà acompanyat de fotocòpia del DNI o NIE, certificat o volant d'empadronament col·lectiu i justificant de la resolució definitiva d'haver sigut reconeguda com a persona titular o beneficiària de la renda valenciana d'inclusió o de la prestació de l'ingrés mínim vital.

Qualsevol sol·licitant que complisca els requisits i les condicions exigides, i sempre que hi haja disponibilitat pressupostària, es podrà beneficiar de les ajudes.

La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència no competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud en qualsevol dels registres previstos.

El tràmit es pot realitzar de manera telemàtica a través de la pàgina de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana.