Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell autoritza un acord de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics i Gesmed per a projectes d’envelliment actiu a través de l’art dramàtic

04/11/2022
  • L'Escola Superior d'Art Dramàtic de València dissenyarà i coordinarà el projecte

El Ple del Consell ha autoritzat la subscripció d'un conveni de col·laboració entre l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV) i la Fundació Gestió Sociosanitària al Mediterrani, SL (Gesmed), per a establir un marc de col·laboració cultural, educatiu i social en l'àmbit de l'art dramàtic.

L'objecte del conveni és el d'establir els termes d'aquesta col·laboració entre Gesmed i l'ISEACV. A través de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València, dissenyarà i coordinarà el projecte, per al desenvolupament de programes de promoció de l'envelliment actiu mitjançant l'oferta de projectes en els àmbits del teatre aplicat i el teatre social, que conduïsquen a facilitar les relacions socials entre usuaris i usuàries dels centres de persones majors dependents.

Amb aquesta col·laboració publicoprivada, l'ISEACV pretén contribuir al desenvolupament d'un programa d'envelliment actiu entre persones majors que poden estar en centres de dia, des del qual es treballe en la millora de la mobilitat, l'atenció i la relació intergeneracional, per a constituir així una nova oportunitat de generació d'ocupació per a aquests ensenyaments.

Per la seua banda, la Fundació Gesmed es compromet a facilitar a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València les infraestructures i les instal·lacions dels centres que gestiona, necessàries per al desenvolupament de les activitats programades, així com el personal necessari per a dur a terme la coordinació, el seguiment i el funcionament correcte.

Aquest conveni no suposa obligacions econòmiques i l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València serà l'encarregada de dissenyar i coordinar les activitats a desenvolupar.

Amb la signatura d'aquest acord, l'ISEACV contribueix al desenvolupament de la cultura a la Comunitat Valenciana i potencia el reconeixement i el prestigi dels ensenyaments artístics superiors.