Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell i la Diputació de Castelló signen un conveni per a impulsar la transformació digital en les empreses valencianes

04/11/2022
  • La Generalitat dota amb 22.000 euros aquest conveni

El Ple del Consell ha autoritzat la subscripció d'un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i la Diputació Provincial de Castelló per a impulsar i fomentar accions conjuntes en matèria d'innovació, transformació digital i avanç de la societat digital a les empreses valencianes durant l'exercici 2022.

En concret, la Generalitat subvenciona amb 22.000 euros la realització d'actuacions per a fomentar, promoure, informar, col·laborar i assessorar en la innovació i la transformació digital de les empreses situades a la província de Castelló, així com la prestació de suport per als diversos processos de concessió d'ajudes per a la digitalització de petites empreses i microempreses.

Aquest conveni s'emmarca dins de les actuacions que la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital desenvolupa a fi de promocionar el sector tecnològic valencià, impulsar la digitalització de l'economia i de la societat valenciana i fomentar la transformació digital.

Les actuacions que es desenvolupen emparades sota aquest conveni seran gratuïtes per als usuaris i les usuàries i no podran generar ingressos a partir de les actuacions subvencionades.

El conveni preveu actuacions en tres àmbits: en primer lloc, impulsar, promoure i donar publicitat a la digitalització de petites i mitjanes empreses i microempreses en el marc de la digitalització de l'economia valenciana, així com els mecanismes, els processos i les ajudes vigents en aquest àmbit.

En segon lloc, assessorar i informar les entitats participants en els processos d'ajudes i subvencions a la digitalització dels continguts de les convocatòries, i facilitar i simplificar la seua tramitació; en tercer lloc, realitzar tallers, accions formatives, jornades o fires que promocionen la innovació i la transformació digital de les empreses valencianes.