Vicepresidència i Igualtat i Polítiques Inclusives

El Consell col·labora amb l'Imserso en la valoració de dependència de residents del centre estatal de trastorn mental greu a València

25/11/2022
  • L'objectiu és que les persones usuàries puguen accedir a un recurs del catàleg de dependència una vegada siguen donades d'alta del CREAP
  • El conveni estableix les actuacions per a valorar el grau i el nivell de dependència de les persones usuàries

El Ple del Consell ha aprovat un conveni amb l'Imserso, a través del Centre de Referència Estatal d'Atenció Psicosocial a Persones amb Trastorn Mental Greu (CREAP), pel qual s'estableix un protocol d'actuació per a valorar el grau i nivell de dependència de les persones usuàries del CREAP quan siga necessària la transició a un recurs del catàleg de dependència una vegada obtinguen l'alta.

L'Imserso va posar en marxa la ciutat de València el CREAP com a centre avançat en la promoció, desenvolupament i difusió de coneixements, experiències innovadores i mètodes especialitzats d'intervenció, i també com a centre d'alta especialització en serveis de prevenció, promoció de l'autonomia personal i atenció integral a les persones amb trastorn mental greu en situació, o en risc, de dependència i a les seues famílies cuidadores.

Aquest recurs, en funcionament des del 2017, està coordinat entre les administracions estatal i autonòmica.

En el conveni aprovat pel Consell s'ha tingut en compte que les persones usuàries del servei d'atenció residencial del CREAP de València es troben fora del seu entorn habitual durant un període de temps que pot prolongar-se fins als 18 mesos.

En situacions determinades d'alta d'aquestes persones i amb la finalitat de mantindre l'estabilitat aconseguida en el centre resulta necessari que disposen d'un recurs assistencial de transició previstos en el catàleg d'atenció del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència.

Per a fer-ho, es necessita el reconeixement de la situació de dependència, per la qual cosa resulta imprescindible aplicar a aquestes persones el barem de valoració per a conéixer el grau i nivell que s'atorga d'acord amb el seu estat.

Una vegada les persones residents siguen donades d'alta del CREAP, el reconeixement de la dependència els permetrà accedir a un servei a la Comunitat Valenciana de caràcter professionalitzat per a persones amb trastorn mental greu.

Es tracta de recursos com un centre específic per a persones amb malaltia mental crònica (CEEM), un habitatge tutelat, un centre de rehabilitació i integració social (CRIS), servei d'ajuda a domicili (SAD) o una prestació econòmica vinculada a un servei.

Amb aquest objectiu, el conveni subscrit entre l'Imserso i la Generalitat estableix les condicions i els requisits necessaris perquè les persones usuàries del servei residencial puguen ser valorades en les mateixes instal·lacions del CREAP per l'equip de professionals de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.