Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Sociedad Digital

El Consell convoca ajudes de fins a 16.660 euros per a millorar les infraestructures de telecomunicacions en més de 1.400 edificis residencials de la Comunitat Valenciana

26/11/2022
  • El programa compta amb una dotació global de 8,3 milions d'euros
  • El termini per a presentar sol·licituds finalitzarà el 14 de març de 2023

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, a través de la Direcció General per a l'Avanç de la Societat Digital, ha convocat ajudes per un import global de 8,3 milions “per a instal·lar o millorar les infraestructures de telecomunicacions en més de 1.400 edificis de la Comunitat Valenciana amb subvencions que aconsegueixen fins als 16.660 euros”, tal com ha assegurat la consellera Josefina Bueno.

Les ajudes formen part del Pla de recuperació, transformació i resiliència i són finançades amb fons de recuperació Next Generation EU, l'objecte de les quals és contribuir al procés de recuperació de l'economia europea després de la crisi econòmica, social i sanitària provocada per la pandèmia COVID-19.

En concret, els 8,3 milions d'euros estan destinats a compensar els costos d'instal·lació de les infraestructures de telecomunicacions en edificis subjectes al règim de propietat horitzontal que no disposen d'una infraestructura comuna de telecomunicacions, així com a la retirada d'antenes i cablejat en desús de ràdio i televisió, la substitució de sistemes individuals de recepció i d'antigues instal·lacions de recepció col·lectiva per sistemes comuns o la instal·lació de fibra òptica o cable coaxial a l'interior d'edificacions o xarxes multioperador en urbanitzacions, amb la finalitat de facilitar la prestació de serveis de banda ampla ultraràpida.

La quantia màxima de l'ajuda pot aconseguir el 70 % dels costos subvencionables i s'han establit tres línies d'actuació subvencionades per a edificis conclosos abans de l'1 de gener de 2000.

La primera línia subvenciona l'adaptació completa dels equips i sistemes de radiodifusió sonora, televisió digital i banda ampla ultraràpida fins a la ubicació equivalent al punt d'accés a l'usuari del qual es dispose o s'haja d'instal·lar amb les seues canalitzacions, en cas necessari. L'import màxim d'aquestes ajudes poden aconseguir fins als 16.660 euros.

La segona línia subvenciona la instal·lació parcial, ja que no s'hi inclouen els elements de captació (antenes) ni d'adaptació (equipament de capçalera) per a la radiodifusió sonora i la televisió digital. Aquestes ajudes poden aconseguir un import màxim de 14.700 euros.

Finalment, la tercera línia subvenciona exclusivament l'adaptació dels equips i sistemes de banda ampla ultraràpida fins a la ubicació equivalent al punt d'accés a l'usuari del qual es dispose o s'haja d'instal·lar amb les seues canalitzacions, en cas necessari. Aquesta línia pot aconseguir un import màxim d'11.882,50 euros.

El termini per a presentar sol·licituds finalitzarà el 14 de març de 2023. Les sol·licituds seran ateses per ordre rigorós de presentació, amb la qual cosa es considerarà esgotat el pressupost quan s'efectue el registre de l'última sol·licitud d'ajuda que totalitze l'import assignat a la convocatòria.

Les sol·licituds han de presentar-se abans de l'inici del projecte, que podrà començar-se una vegada presentada la sol·licitud, sense esperar que la concessió de l'ajuda es produïsca. Les actuacions les hauran de fer empreses instal·ladores inscrites en el Registre d'Empreses Instal·ladores de Telecomunicacions i hauran de comptar amb el projecte tècnic corresponent subscrit per un titulat o titulada competent en matèria d'infraestructures comunes de telecomunicacions.

Podeu consultar tota la informació ací.