Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell actualitza l’Estratègia d’especialització intel·ligent que aposta per una Comunitat Valenciana més pròspera, sostenible i cohesionada

02/12/2022
  • Es dona suport a tres pilars: transició ecològica, transformació digital i cohesió social i territorial
  • L’objectiu és aplicar la innovació en diversos sectors productius

El Ple del Consell ha aprovat l’actualització de l’Estratègia d’especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana per al període 2021-2027 amb l’objectiu d’assolir, a través de la innovació i de l’economia del coneixement, una comunitat amb nivells de prosperitat més elevats, més sostenible i més cohesionada.

L’Estratègia d’innovació S3-CV tracta d’atendre els reptes de la societat secundant-se en tres pilars que suposen àrees d’oportunitat estratègiques per a noves tendències d’activitat econòmica, tant en sectors tradicionals com en nous sectors basats en el coneixement.

La primera de les àrees fa referència a la transició ecològica i la sostenibilitat per a transformar el model econòmic de la Comunitat Valenciana en un més modern, responsable ambientalment i eficient en l’ús de recursos. Es tracta d’una oportunitat perquè les empreses assimilen la innovació i les noves tecnologies en la gestió dels seus recursos i residus. Així, seran més competitives i eficients en la producció i la prestació dels seus serveis.

La segona àrea és la transformació digital i els beneficis que aquesta té per a la societat, l’Administració i els sectors econòmics de la Comunitat Valenciana. L’última àrea d’actuació es fonamenta en el desenvolupament de polítiques de cohesió social i territorial dirigides a augmentar les oportunitats de tot el territori, donant suport a projectes innovadors en zones amb més dificultats per a crear activitat econòmica i ocupació i assegurant la distribució geogràfica equilibrada de pols d’innovació en tot el territori.

Sobre la base d’aquestes tres àrees d’actuació, l’Estratègia S3 proposa com a objectius específics els de millorar les capacitats d’investigació i innovació; digitalitzar la cadena de valor; formar i requalificar l’especialització intel·ligent; la internacionalització mitjançant la creació d’ecosistemes, clústers industrials o xarxes europees, i l’impuls a la governança de l’S3 en benefici de la Comunitat Valenciana.

Per tant, l’actualització de l’S3-CV es basa a construir una visió conjunta fonamentada en prioritats temàtiques que s’han seleccionat sobre la base de les fortaleses econòmiques, tecnològiques i científiques de la Comunitat Valenciana, i és un instrument clau per a donar solucions a reptes socials i mediambientals.