Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell aprova l’ampliació de capital de la Societat de Projectes per a la Transformació Digital SA

16/12/2022
  • El capital social de l’SPTD s’amplia en 14.919.973,36 euros

El Ple del Consell ha aprovat l’ampliació del capital social de la Societat de Projectes per a la Transformació Digital SA (SPTD) per un total de 14.919.973,36 euros.

La Societat de Projectes per a la Transformació Digital és una societat integrada en el sector públic de la Generalitat, que té com a finalitat la satisfacció d’interessos generals i d’utilitat pública.

L’objectiu de l’ampliació social, d’acord amb el canvi de l’objecte i la denominació social, és potenciar l’entramat empresarial lligat al món de la digitalització, i destinar majoritàriament els recursos a aquest efecte.

Aquest augment de capital serà subscrit íntegrament per l’accionista únic de la societat i es desembossarà en efectiu en dos terminis. El primer dels quals per valor de 3.729.993,34 euros en el moment de l’adopció de l’acord; el segon, per 11.189.980,02 euros abans del 31 de desembre de 2022.

Aquesta ampliació suposa la modificació de l’article 7 dels Estatuts Socials de la Societat de Projectes per a la Transformació Digital SA.