Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Innovació

La meitat de les empreses valencianes ja desenvolupen processos innovadors en el seu dia a dia

16/12/2022
  • Un estudi realitzat per Redit mostra l'evolució de la innovació a la Comunitat i l'associa amb l'esforç inversor més important per part de l'Administració pública
  • La consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha anunciat que el pressupost de 2023 destina 9,5 milions al desenvolupament tecnològic i la innovació

La meitat de les empreses valencianes afirmen que ja desenvolupen processos innovadors, xifra que assoleix quasi el 70 % en el cas de les empreses industrials i té una mitjana de 4,5 empleats dedicats a la innovació enfront dels 2,6 que s’hi dedicaven en 2018.

Aquesta evolució de la innovació és conseqüència d’un esforç inversor més important de l’Administració pública en aquest àmbit, tal com es desprén del II Estudi de percepció social de la innovació a la Comunitat Valenciana, que ha dut a terme la Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (Redit) i ha finançat la Generalitat, el qual té per objecte conéixer la percepció sobre innovació que té la ciutadania i els principals col·lectius que componen l’ecosistema innovador.

En aquest sentit, la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Josefina Bueno, ha anunciat que el pressupost de 2023 destina 9,5 milions al desenvolupament tecnològic i la innovació.

“L’aposta del Govern del Botànic per la innovació per a la transformació del sistema productiu és innegable. Amb aquest pressupost per a Innovació contribuïm a fer municipis més innovadors que aposten per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans, alhora que impulsem una estratègia d’especialització intel·ligent per a tota la Comunitat que ens permeta desenvolupar activitats cada vegada més competitives i generadores de riquesa i ocupació”, ha assenyalat.

Segons l’informe de Redit, la inversió en innovació a la Comunitat Valenciana es calcula en una mitjana del 12,17 % sobre la facturació de l’empresa, xifra lleugerament superior en les empreses industrials. Aquesta inversió en innovació s’assigna principalment a innovació sobre el producte (un 33 % del total); seguida de la innovació en processos i serveis, amb un 21 % cadascuna; la innovació organitzativa, amb un 14 %, i, finalment, la innovació en comercialització (10 %).

Cal destacar que el retorn de la innovació sobre la facturació de les empreses valencianes representa el 16,10 %. Com que la inversió se situa en el 12,17 %, s’obté un saldo positiu en el balanç de la innovació d’un 3,93, superior entre les empreses industrials amb un 4,72.

Quant a la percepció que sobre la innovació tenen la ciutadania i les empreses valencianes, tots dos col·lectius l’associen amb el canvi, la renovació i la creativitat. La principal diferència entre els dos col·lectius radica en el seu valor: els ciutadans valoren més les millores socials i les empreses, l’optimització de processos i el compte de resultats. No obstant això, la millora de la qualitat de vida és l’atribut que en els dos casos s’associa més amb la innovació.

A més, tant les empreses com els ciutadans consideren que el col·lectiu científic/tècnic/investigador és el més innovador, seguit de l’empresarial, el social i l’institucional.

En general, la percepció sobre l’evolució i la tendència de la innovació a la Comunitat Valenciana és positiva i optimista a ulls de la ciutadania i del col·lectiu empresarial, ja que aproximadament un 60 % d’ells opina que l’evolució de la innovació a la Comunitat ha millorat en els últims anys.