Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

El Consell renova la col·laboració amb la Universitat de València en matèria de transparència a través de la Càtedra Pagoda

20/01/2023
  • Les actuacions previstes mitjançant el conveni compten amb un finançament de 55.000 euros en 2023
València.

El Ple del Consell ha aprovat la renovació del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i la Universitat de València (UV) per al desenvolupament i el funcionament de la Càtedra de Govern Obert, Participació i Dades obertes (Càtedra Pagoda) en matèria de transparència i bon govern durant l’exercici 2023.

El conveni té com a objectiu fomentar, desenvolupar i realitzar activitats formatives, de divulgació i sensibilització, així com de recerca i desenvolupament, relacionades amb la transparència, l’accés a la informació pública, el bon govern, les dades obertes i la integritat institucional.

Entre les accions previstes en el marc d’aquesta col·laboració s’inclouen congressos com el de govern obert, a més dels relacionats amb democràcia i participació, desinformació i mediatització o comunicació digital.

Així mateix, està prevista la realització de diverses jornades, com ara la Jornada Rising Global Authoritarism; sistemes de transparència algorítmica; investigació sobre la transparència, i l’Observatori de Digitalització del Sector Públic, entre altres.

També s’inclouen accions de difusió i de formació per mitjà de diverses jornades, seminaris, conferències i a través de la col·laboració en la Datathon 2023, organitzada en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universitat de València, la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH) i la Universitat Jaume I de Castelló (UJI).

Les actuacions previstes a través de la Càtedra Pagoda compten amb un finançament de 55.000 euros per a 2023.