Vicepresidència i Igualtat i Polítiques Inclusives

El Consell ratifica el grau d’execució de les mesures establides en l’Estratègia valenciana per a les violències sexuals 2021-2025

27/01/2023
  • L’estratègia compta amb un 62 % de mesures ja desenvolupades o en marxa
  • El document, el primer d’aquestes característiques que hi ha a la Comunitat Valenciana, inclou 53 objectius i 183 mesures a executar

El Ple del Consell ha sigut informat del grau d’execució de les mesures establides en l’Estratègia valenciana contra les violències sexuals 2021-2025, impulsada per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives amb l’objectiu de dotar el Govern Valencià d’un instrument transversal que permeta erradicar aquesta classe d’agressions, atendre les dones supervivents i establir mecanismes de prevenció.

L’última macroenquesta de violència contra la dona, de 2019, realitzada per la Delegació de Govern contra la Violència de Gènere, reflecteix que el 60,5 % de les dones d’entre 16 i 24 anys diuen haver patit algun tipus d’agressió sexual, o que el 81,2 % de les violacions es produeixen per homes que la víctima coneix.

L’estratègia compta amb tres eixos que s’estructuren en 10 àmbits, 53 objectius i 183 mesures, amb què es pretén desenvolupar actuacions, crear sinergies, unir esforços, coordinar i reforçar estructures per a l’abordatge de les violències sexuals mitjançant la informació, la sensibilització i la prevenció.

El text planteja mesures en diversos àmbits: educatiu, cultural, laboral, sanitari i de salut; de serveis socials, digital, social, i de comunicació, espai públic i entorn afectiu i familiar.

En aquests moments, 113 de les 183 mesures que conté l’estratègia es troben ja executades o en execució (62 %), 29 en procés (16 %) i 41 no desenvolupades (22 %).

Mesures executades

Entre les mesures educatives que ja s’han dut a terme, o estan en marxa, destaquen, entre altres, la introducció de l’educació afectivosexual obligatòria en Educació Primària i Secundària; la formació del professorat per a realitzar l’actualització curricular de cada matèria reconeixent el protagonisme cultural i històric de les dones, en el marc del programa Coeducacentres, i l’elaboració i l’activació en l’àmbit universitari d’un protocol a seguir davant de situacions en què es detecten violències sexuals. Tant la Universitat de València com la Universitat Jaume I ja ho han posat en marxa.

Així mateix, ja s’han establit les clàusules de responsabilitat social relacionades amb la promoció de la igualtat i la prevenció de les violències sexuals entre els criteris d’adjudicació i execució dels contractes de l’Administració.

Unes altres de les mesures desenvolupades són les següents: elaboració d’un protocol que aborda la prevenció, la detecció i la intervenció en casos de violències sexuals en centres residencials de persones majors; implantació de la Xarxa de Centres Dona Rural per a la detecció de la violència contra les dones en les zones d’interior de la Comunitat Valenciana (el nou Centre Dona Rural de Xàtiva se suma als dels municipis de Yátova, Segorbe, Sant Mateu i Elda).

Dins de les actuacions executades, destaca també el programa d’abordatge de la violència sexual intrafamiliar amb recursos específics per a atendre xiquets, xiquetes i adolescents víctimes d’abusos, seguint el model Barnahus, el servei pilot del qual s’està posant en marxa a Castelló de la Plana.

Així mateix, el Programa Alba per a dones víctimes d’explotació sexual, tràfic o prostituïdes, que s’està consolidant com un servei d’atenció i itineraris d’acompanyament i alternativa sociolaboral i residencial per a aquestes dones.

La investigació, la formació i la detecció són uns altres dels aspectes que s’estan treballant, perquè és fonamental disposar de dades, instruments i també professionals que estiguen capacitades per a identificar i detectar els signes d’alarma.

L’avaluació de les mesures previstes en l’estratègia s’ha fet a partir de la informació que aporten les parts intervinents en relació amb les actuacions que els afecten.