Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell presentarà en els pròxims dies a les universitats l’esborrany del decret que permetrà aplicar el conveni col·lectiu

27/01/2023
  • La Generalitat ha consignat una línia pressupostària de 21 milions en els pressupostos per a la millora retributiva del personal laboral

La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital presentarà en els pròxims dies a les universitats l’esborrany de la modificació del Decret 174/2002, instrument que obrirà la porta a l’aplicació efectiva del conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques valencianes.

Aquesta modificació del decret sobre règim i retribucions del personal docent i investigador contractat laboral de les universitats públiques valencianes, i sobre retribucions addicionals del professorat universitari, permetrà igualar les retribucions del personal laboral en tots els campus valencians i situar-lo al mateix nivell d’altres comunitats autònomes.

Amb això, s’actualitzarà el règim retributiu i es milloraran les condicions laborals dels professionals.

La Generalitat ha consignat una línia pressupostària dotada amb 21 milions d’euros en els pressupostos per a l’exercici de 2023 amb la finalitat d’aplicar de manera efectiva el conveni col·lectiu.

Aquesta consignació pressupostària, que el Govern Valencià va incloure en els pressupostos, permetrà ara agilitzar el procés i que aquest col·lectiu puga veure reflectida l’aplicació del conveni en les seues nòmines tan prompte s’aprove la modificació del decret.

La Generalitat ha proposat desbloquejar el conveni amb un suggeriment treballat per l’equip de les conselleries d’Universitats i d’Hisenda, que consisteix a modificar els capítols I i II del Decret 174/2002, recollint, actualitzades, les previsions previstes en matèria retributiva en el preacord del conveni col·lectiu.