Sanitat Universal i Salut Pública
Reducció de la temporalitat

Sanitat registra més de 58.068 sol·licituds per al procés extraordinari d’estabilització d’ocupació pública

30/01/2023
  • El 10 de febrer s’obrirà un nou termini de petició de cita prèvia per a l’aportació telemàtica de la documentació justificativa dels mèrits
  • A més d’aquesta estabilització de personal temporal, estan en marxa les OPO de 2017, 2018 i 2019

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha registrat més de 58.068 sol·licituds per a participar en el procés excepcional d’estabilització per a cobrir més de 9.000 places (8.950 estatutàries i 221 llocs funcionarials) pel sistema de concurs de mèrits, és a dir, que es valoraran l’experiència i els mèrits.

El termini per a sol·licitar participar ja ha conclòs, però la xifra final d’inscripcions pot variar perquè, fins a l’1 de febrer, hi ha persones que tenen cita per a apuntar-s’hi.

Divendres que ve, 10 de febrer, a les 9.00 hores, s’obrirà un nou termini de petició de cita prèvia per a l’aportació telemàtica de la documentació justificativa dels mèrits que es pretenen valorar. Aquest altre tràmit estarà obert fins a les 23.59 del dia 3 de març de 2023.

L’emplenament d’aquesta fase és necessària per a considerar formalitzada la inscripció en el procés selectiu.

Una vegada obtinguda aquesta cita prèvia, l’aspirant haurà d’omplir en línia l’autobaremació i presentar, també telemàticament, la documentació justificativa dels mèrits no valorables d’ofici per l’Administració.

Aquesta última fase del procés s’iniciarà a les 09.00 hores del dia 13 de febrer de 2023 i conclourà a les 23.59 del dia 3 de març de 2023 o, en cas que s’assigne cita amb posterioritat, fins a la fi de termini de l’última cita assignada.

La puntuació màxima del procés selectiu són 100 punts (70 punts en l’apartat d’experiència i 30 punts d’altres mèrits).

Pel que fa a l’experiència, es valora al doble de punts el temps treballat durant la pandèmia als centres sanitaris públics directament gestionats per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

En el cas del valencià, la puntuació màxima és de 15 punts, de la mateixa manera que el doctorat, que també es puntua amb un màxim de 15 punts. Els idiomes comunitaris es valoren amb un màxim de 4 punts per al personal funcionari de gestió sanitària.

Una vegada acabat el procés de sol·licituds i aportació de mèrits, la Direcció General de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública publicarà la relació provisional de persones admeses i excloses en el procés selectiu per categoria i s’obrirà un termini de 10 dies per a presentar al·legacions.

Tot aquest procés es deriva de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a reduir la temporalitat en l’ocupació pública. L’objectiu últim és transitar cap al 8 % d’interinitat per al conjunt de les administracions públiques.

Processos selectius per a la cobertura de més de 21.000 places

En paral·lel s’estan desenvolupant altres procediments per concurs oposició (OPO) per a cobrir més d’11.800 places. En concret, són més de 110 convocatòries corresponents a les OPO dels anys 2017, 2018 i estabilització de 2019, els exàmens de les quals van ser retardats a causa de la pandèmia per coronavirus i es van reprendre el març de 2022. Els primers exàmens van començar llavors i està previst que els últims siguen en el primer trimestre d’enguany.

En total, la Conselleria de Sanitat té en marxa processos selectius per a la cobertura de més de 21.000 places en el sistema de salut valencià.