Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

La Generalitat reivindica la necessitat d’implementar polítiques que eliminen els estereotips de gènere en l’àmbit de la ciència i la tecnologia

10/02/2023
  • El Ple del Consell aprova una declaració institucional que advoca per l’eliminació de les bretxes de gènere en la ciència i la tecnologia
  • Se suma al Dia de la Dona i la Xiqueta en la Ciència, que se celebra l’11 de febrer

El Ple del Consell s’ha sumat a la celebració del Dia Mundial de la Dona i la Xiqueta en la Ciència, que se celebra l’11 de febrer, a través d’una declaració institucional en la qual reivindica la necessitat d’implementar polítiques destinades a eliminar estereotips de gènere dins de l’àmbit de la ciència i la tecnologia; fomentar les vocacions científiques en xiquetes i adolescents, així com visibilitzar el treball d’investigadores i tecnòlogues en l’àmbit STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Amb aquesta acció, el Consell mostra el seu ferm compromís amb la promoció i la protecció dels drets de les dones i les xiquetes, advocant per l’eliminació de les bretxes de gènere que ens permeten avançar cap a un futur on les dones i les xiquetes puguen alliberar-se de tots els estereotips i ocupar el lloc que els correspon en la història.

Des de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ja s’estan impulsant mesures encaminades a potenciar i promoure projectes amb lideratge de dones, millorar la qualitat de la seua vida professional i empoderar la seua visibilitat.

Per exemple, per a corregir els desequilibris de gènere en les titulacions universitàries, s’ha introduït en les convocatòries de beques per a la realització d’estudis el criteri corrector de gènere, a fi que, en igualtat de mèrits o criteris exigits, i en cas que hi haja empat, es concedisca la beca a les persones el sexe de les quals estiga infrarepresentat en la titulació sol·licitada.

També, en les ajudes per a grups d’investigació es preveu una puntuació addicional del 5 % a aquelles sol·licituds la persona investigadora principal de les quals siga una dona, perquè la presència de les dones en els llocs de lideratge innovador continua sent minoritària. La revisió de les bases de les convocatòries per a garantir la igualtat d’oportunitats i adequar-les als avanços socials és una tasca en la qual el Consell està fermament compromés.

A més, en el Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació es preveu el dret d’interrupció i pròrroga d’execució d’ajudes en cas que hi haja situació de maternitat, embaràs de risc o lactància, situacions que també es preveuen en el cas de les subvencions del Pla GenT, perquè no és de justícia fer que les dones trien entre la seua carrera investigadora i el seu dret a viure la maternitat com elles vulguen.

Finalment, el programa Innspiradoras, desenvolupat des de la Direcció General d’Innovació, presenta les experiències i les iniciatives de dones en diversos àmbits del coneixement, amb la finalitat de visibilitzar el treball de les dones que investiguen i innoven perquè les noves generacions s’hi puguen veure reflectides.