Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Universitats

La Generalitat inclourà l’antiguitat del professorat associat de les universitats per a l’aplicació del conveni col·lectiu

17/02/2023
  • La Generalitat ha consignat una línia pressupostària de 21 milions en els pressupostos per a la millora retributiva del personal laboral

La Generalitat inclourà l’antiguitat del professorat associat de les universitats en la modificació del decret de retribucions del personal docent i investigador contractat laboral de les universitats públiques valencianes. Amb això, la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic continuen avançant per a l’aplicació efectiva del conveni col·lectiu del personal laboral. Les universitats i agents socials ja disposen de l’esborrany de la modificació del Decret 174/2002.

Després de la reunió mantinguda la setmana passada, la Generalitat va acordar amb universitats i sindicats revisar la redacció de l’article que permeta que el professorat associat perceba, des de l’entrada en vigor del decret, un complement d’antiguitat per cada període de tres anys de serveis prestats en la universitat corresponent, sense perjudici del que preveu la legislació bàsica estatal en matèria d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Aquesta nova versió del decret inclou els suggeriments que les universitats i els sindicats van plantejar la setmana passada i s’adapta als criteris de la LOSU en les diferents modalitats de contractació del professorat.

Després de la reunió de la mesa tècnica d’universitats de hui, les conselleries continuen treballant en la tramitació del Decret 174/2002, instrument que obrirà la porta a l’aplicació efectiva del conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques valencianes.

Aquesta modificació del decret sobre règim i retribucions del personal docent i investigador contractat laboral de les universitats públiques valencianes i sobre retribucions addicionals del professorat universitari permetrà igualar les retribucions del personal laboral en tots els campus valencians i situar-lo al nivell d’altres comunitats autònomes. Amb això, s’actualitzarà el règim retributiu i millorar les condicions laborals dels professionals.

La Generalitat ha consignat una línia pressupostària dotada amb 21 milions d’euros en els pressupostos per a l’exercici de 2023 amb la finalitat d’aplicar de manera efectiva el conveni col·lectiu.

La consellera d’Innovació, Universitats i Societat Digital, Josefina Bueno, ha explicat que “continuem treballant en la modificació del Decret 174/2002, que és l’instrument per a poder desbloquejar el conveni col·lectiu. Hem acordat incloure-hi l’antiguitat i continuem treballant per poder agilitzar aquesta modificació i per millorar la situació laboral del professorat associat de les universitats públiques valencianes”.

Talls de veu relacionats

Àudio de la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Josefina Bueno