Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Beques universitàries

El Consell convoca les subvencions per a finançar el transport diari a més de 20.000 estudiants universitaris

02/03/2023
  • El termini per a presentar sol·licituds conclou el pròxim 3 d'abril de 2023

​​​​​​​

La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha convocat subvencions destinades a finançar el transport de l’estudiantat a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana per al curs 2022-23, que beneficien anualment una mitjana de 20.000 estudiants.

En concret, el Consell destina 473.000 euros a facilitar el trasllat d’estudiants residents en poblacions de la Comunitat Valenciana als centres universitaris, a fi de limitar l’impacte que aquestes despeses suposen a les economies familiars i garantir una vertadera igualtat d’accés als ensenyaments universitaris amb independència del lloc de residència.

Podran sol·licitar aquesta subvenció, que suposa una ajuda al finançament del cost del servei de transport, les associacions d’estudiants universitaris, les cooperatives de consumidors i usuaris l’objecte de les quals siga el transport de l’alumnat universitari, els ajuntaments i les empreses de transport públic.

El termini per a presentar sol·licituds conclou el 3 d’abril de 2023, i la tramitació es farà únicament per mitjans electrònics a través d’aquest enllaç.

Totes les sol·licituds hauran d’adjuntar NIF, estatuts o documentació acreditativa de la constitució de l’entitat sol·licitant; memòria de l’activitat; document de domiciliació bancària, i descripció exacta de rutes, horaris i nombre d’estudiants beneficiaris.

Per a optar a les subvencions, les entitats i les empreses sol·licitants hauran de proposar rutes en les quals la distància entre la població o les poblacions des de les quals es preste el servei de transport i el campus universitari de destinació no siga inferior a 20 quilòmetres ni superior a 90 quilòmetres.

El servei de transport s’haurà de prestar en el total dels períodes lectius del curs acadèmic 2022-2023 i els horaris s’hauran d’ajustar als de la jornada lectiva; la duració del trajecte no serà superior a 90 minuts, i el punt de destinació i l’origen del retorn serà el mateix campus universitari.