Vicepresidència Segona i Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

El Consell renova el conveni de col·laboració amb tres universitats públiques valencianes sobre la Càtedra de Nova Transició Verda

03/03/2023
  • Aquest acord contribuirà a impulsar el dret a un habitatge i el seu entorn urbà sostenibles enfront del canvi climàtic
  • El finançament total assignat a les tres universitats assoleix els 105.000 euros

El Consell ha autoritzat la renovació del conveni de col·laboració entre la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i la Universitat de València-Estudi General (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV) i la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), per al funcionament de la Càtedra de Nova Transició Verda (cap a la reconstrucció verda i l’hàbitat sostenible).

La finalitat de l’acord és finançar el funcionament de la Càtedra de Nova Transició Verda, perquè servisca de contribució a impulsar la consecució del dret a un habitatge sostenible i el seu entorn urbà en el marc de la governança de la transició ecològica i la lluita contra el canvi climàtic a la Comunitat Valenciana.

En concret, les universitats col·laboraran mitjançant la realització de programes d’investigació, formatius, culturals i de divulgació orientats cap a la sostenibilitat ambiental, la lluita contra el canvi climàtic, l’eficiència energètica residencial, el dret a la ciutat i els drets de la naturalesa.

Aquesta càtedra va ser creada per les universitats signatàries del conveni marc de juny de 2020. Posteriorment, el gener de 2023, es va signar un nou acord que substitueix l’anterior i a l’empara del qual se signa aquest conveni.

Amb anterioritat, la necessitat de les polítiques públiques orientades a fer front al canvi climàtic i a la crisi ecològica es va reconéixer amb la declaració de l’emergència climàtica per part del Consell el setembre de 2019, i igualment amb la creació de la Comissió Delegada del Consell de Transició Ecològica i Sostenibilitat Ambiental, amb l’objectiu urgent de dissenyar polítiques públiques verdes per a assolir una futura societat més justa i sostenible.

En aquesta transició d’assolir un model modern ambiental i social sostenible, la consecució d’hàbitats (rurals i urbans) sostenibles és un element clau, dins del qual l’habitatge és un pilar bàsic per a oferir múltiples solucions per a la lluita contra el canvi climàtic i permetre el desenvolupament d’activitats relacionades amb la salut de les persones.

A més, el dret a l’habitatge digne i la creació de ciutats i comunitats sostenibles (recollits en l’àmbit del dret internacional dels drets humans i en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030) obliguen a replantejar el futur de l’habitatge sobre la base d’un model de ciutat més sostenible i ambientalment més equilibrada.

Quant al finançament de l’acord, la Generalitat subvenciona cadascuna de les tres universitats (UJI, UPV i UV) amb 35.000 euros respectivament, que s’inclouen en els pressupostos de l’exercici 2023.

L’actual conveni amb les universitats entrarà en vigor en el moment de la signatura i romandrà vigent fins al 31 de desembre de 2023.