Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell i CERMI col·laboren per a fomentar la inclusió digital de les persones amb diversitat funcional

03/03/2023
  • La Generalitat subvenciona aquest conveni amb 150.000 euros

El Ple del Consell ha autoritzat la signatura d'un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i el Comité de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (CERMI) amb l'objectiu de fomentar l'accés a les TIC i la formació en competències digitals de les persones amb diversitat funcional o discapacitat.

En concret, la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per mitjà de la Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital, dota amb 150.000 euros aquest conveni per a donar continuïtat al programa de formació dirigit a persones amb diversitat funcional, els seus familiars i personal tècnic amb la finalitat de millorar la seua qualitat de vida, les seues relacions socials i la seua possibilitat de promoció mitjançant la millora de les seues competències digitals i, amb això, de la seua inclusió digital.

Les accions formatives es desenvoluparan durant l'exercici 2023 per tot el territori de la Comunitat Valenciana i abasten accions en dues línies d'actuació.

Una primera línia ofereix accions formatives per a persones amb diversitat funcional o discapacitat i les seues famílies que, per raó de l'evolució de la societat digital i pel fet de no disposar de les competències digitals necessàries, es poden trobar excloses per la bretxa digital que això genera.

En aquest àmbit, a l'empara d'aquest conveni es proposaran accions formatives que donaran cobertura a les cinc àrees competitives del Marc valencià de competències digitals. Aquestes són: informació i alfabetització de dades, comunicació i col·laboració, creació de contingut digital, seguretat i resolució de problemes.

Una segona línia de propostes formatives va destinada a les persones docents i tècniques encarregades de la transmissió dels coneixements formatius en competències digitals a les persones amb diversitat funcional o discapacitat i a les seues famílies, mitjançant l'adquisició de la metodologia més adequada per a dur a terme el seu treball, mitjançant la impartició d'un mòdul de formació introductori al Marc valencià de competències digitals.