Vicepresidència Segona i Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
Habitatge

La Vicepresidència Segona adjudica la reparació dels habitatges del parc públic de les províncies de València i Castelló

08/03/2023
  • Aquestes dues adjudicacions sumen una inversió de 4.973.000 euros
  • El contracte inclou treballs de manteniment, reparacions i accions urgents per a impedir l’assalt o la possible ocupació

La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), ha adjudicat a l’empresa Gestaser Obras y Servicios, SL, les obres de reparació d’habitatges i l’adopció de mesures per a impedir l’assalt d’habitatges pertanyents al patrimoni públic de Generalitat a les províncies de València i Castelló per als exercicis 2023-2025.

Aquestes dues adjudicacions sumen una inversió de 4.973.000 euros (sense IVA), 3.773.000 euros dels quals corresponen a la província de València i 1.200.000 euros, a la de Castelló. El termini d’execució és de trenta mesos o fins que s’esgote el pressupost.

L’EVha té adscrit el patrimoni públic d’habitatges de la Generalitat, en el qual s’inclouen els habitatges que són directament propietat de la Generalitat, però també tots els habitatges, garatges, trasters i locals propietat d’aquesta entitat.

Dins de les actuacions ordinàries de manteniment i conservació, l’EVha ha de reparar els habitatges que són recuperats, després d’una renúncia o un abandó, per a tornar a dotar-los de les condicions d’habitabilitat necessàries que en possibiliten el nou arrendament.

Així mateix, aquest contracte també inclou actuacions urgents per a impedir l’assalt o la possible ocupació dels immobles, i també pel que fa a la salubritat, en habitatges la titularitat dels quals haja sigut recuperada.

Fins ara, aquest conjunt d’actuacions comptava amb dos contractes subscrits, un per a executar les actuacions als habitatges propietat de la Generalitat i un altre per als que són de l’EVha.

En l’actualitat, amb aquestes licitacions i adjudicacions es pretén unificar les actuacions de reparació en un únic contracte per a cada província, englobant tant els habitatges que són propietat directa de la Generalitat com els de l’EVha.

Galeria d'imatges