Vicepresidència Segona i Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

El Consell renova la col·laboració amb l’UJI sobre la Càtedra d’Arquitectura Circular i amb la UA sobre la Càtedra d’Arquitectura Sostenible

10/03/2023
  • L’objectiu és fomentar la innovació en la construcció i l'arquitectura sostenible a través de diverses activitats formatives d'investigació i divulgació
  • La inversió total que s'ha fet amb tots dos acords assoleix els 60.000 euros

El Consell ha renovat els convenis de col·laboració entre la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) i la Universitat d’Alacant (UA), per a posar en marxa la Càtedra d’Arquitectura Circular i la Càtedra d’Arquitectura Sostenible respectivament.

El propòsit de l’acord de cooperació amb l’UJI és el foment d’activitats, investigació, docència i difusió del coneixement a la societat de temàtiques relacionades amb l’habitatge.

Per a fer-ho, la Universitat Jaume I de Castelló tindrà la missió de dur a terme la promoció de la transferència de coneixement i foment de la investigació amb l’objectiu de facilitar la transició cap a un model circular en l’àmbit de l’arquitectura i l’entorn construït. Amb la qual cosa s’assoleix fomentar la transferència de coneixement i la millora de les polítiques públiques en resposta a un context d’emergència climàtica, sanitària i residencial.

D’altra banda, la finalitat que se segueix amb la Càtedra d’Arquitectura Sostenible, amb la UA, és el foment del coneixement i la difusió en matèria de transició ecològica, arquitectura i millora de la qualitat de l’entorn construït, per mitjà de programes formatius, culturals i de reflexió universitària orientats cap al coneixement, la difusió i la transferència tecnològica.

Concretament, l’acord de cooperació entre la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i la Universitat d’Alacant es produeix per quart any consecutiu des que es va signar el conveni marc el maig de 2020.

La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica destina una subvenció de 30.000 euros a cadascuna de les dues universitats (UJI i UA), amb càrrec als pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2023.


Tots dos convenis entren en vigor en el moment de la signatura i conclouen la vigència el 31 de desembre de 2023.