Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell finança per quart any consecutiu l’activitat de la Xarxa de Càtedres per a la Lluita contra la Bretxa Digital

10/03/2023
  • La Generalitat destina 40.000 euros al funcionament de les càtedres de la Universitat d'Alacant i la Miguel Hernández d'Elx

El Ple del Consell ha acordat la signatura de sengles convenis de col·laboració de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital amb la Universitat d’Alacant (UA) i la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH) per a finançar les despeses de funcionament de les càtedres de Bretxa Digital Generacional i Bretxa Digital i Bon Ús de les TIC, respectivament, durant l’exercici 2023.

La Generalitat finança per quart any consecutiu l’activitat d’aquesta xarxa de càtedres vinculades a les universitats públiques valencianes, i les dota amb una subvenció de 40.000 euros cadascuna, amb l’objectiu de continuar amb l’anàlisi, el diagnòstic i la implementació d’accions que posen fi a la situació de les bretxes digitals a la Comunitat Valenciana.

En concret, enguany l’activitat investigadora de la Càtedra de Bretxa Digital i Bon Ús de les TIC de la UMH se centrarà a donar continuïtat a l’estudi Casandra, que ja ha enquestat més de 5.000 adolescents de la Comunitat Valenciana i ha permés fer una radiografia real de l’ús de les noves tecnologies per part d’aquest col·lectiu.

També impartirà la segona edició del curs Oportunitats i amenaces de la digitalització en la vida de joves i adolescents, en col·laboració amb l’IVAJ i dirigit a tècnics de joventut de la Xarxa Jove, per a crear un espai de reflexió entorn de les potencialitats i les amenaces de les tecnologies de la informació, comunicació i oci (TICO) i l’impacte de la digitalització en la cognició i la vida de joves i adolescents.

A més, des de la Càtedra es duran a terme accions de divulgació per a transmetre el coneixement acumulat en els tres primers anys de vida de la Càtedra, continuant amb el programa de seminaris digitals dirigits a col·lectius professionals, acadèmics i població general.

Quant a l’activitat investigadora de la Càtedra de Bretxa Digital Generacional de la UA, en aquest 2023 es treballarà en els problemes de les competències digitals, centrats en la navegació i en determinades accions en webs i apps, amb el propòsit de detectar les dificultats dels tràmits en línia, amb especial atenció en els grups d’immigrants digitals que pogueren presentar bretxes segons l’edat.

A més, es continuarà amb la convocatòria dels premis de treballs de fi d’estudis relacionats amb la bretxa digital generacional, dirigits a la població universitària de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de despertar l’interés de la joventut per continuar una línia d’investigació que facilite la generació de coneixement sobre la bretxa digital generacional.