Vicepresidència Segona i Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

El Consell aprova un conveni amb el Consell de Col·legis d’Advocats per a promoure la formació en matèria d’habitatge i desnonaments

24/03/2023
  • L'objectiu és potenciar la formació dels advocats i advocades sobre habitatge i desnonaments per a garantir una millora de la defensa de la ciutadania
  • La subvenció destinada a l'acord assoleix els 60.000 euros

L’objectiu del conveni és potenciar la formació contínua dels advocats i advocades adscrits o que puguen aspirar a inscriure’s al torn d’ofici dels diversos col·legis professionals de la Comunitat Valenciana, i en particular les persones que participen en les oficines d’assessorament i assistència jurídica a través del programa Justiprop, en les matèries relacionades amb la protecció del dret a l’habitatge i situacions de desnonament en els diversos ordres jurisdiccionals.

En aquest sentit, es pretén assolir la participació de tots els col·legis d’advocats i advocades de la Comunitat Valenciana, mitjançant cursos, seminaris, jornades i lliurament de material divulgatiu o formatiu, per a afavorir la promoció dels drets i les llibertats fonamentals reconeguts en la Constitució i en la resta de l’ordenament jurídic.

Es pretén, per tant, protegir el dret a l’habitatge i les situacions de desnonament que s’hi puguen donar i les famílies i els col·lectius vulnerables.

A través d’aquest conveni, la Generalitat subvenciona amb una quantia màxima de 60.000 euros les actuacions de formació i assessorament en mediació i intermediació social en matèria d’habitatge, que van inclosos en el pressupost per a l’exercici 2023.

Aquest acord arranca la vigència des de la data de la signatura i conclou el termini el 31 de desembre de 2023.