Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Economia convoca 500.000 euros en ajudes per a associacions empresarials multisectorials i comarcals i per a entitats de gestió d’àrees industrials

22/03/2023
  • L'objectiu és millorar la competitivitat i la sostenibilitat industrial i continuar reforçant el teixit associatiu
  • El termini per a presentar les sol·licituds s'iniciarà el pròxim 28 de març i conclourà el 28 d'abril de 2023

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat aquest dimecres, 22 de març, la convocatòria d’ajudes de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball dirigides a les associacions empresarials multisectorials d’àmbit comarcal de la Comunitat Valenciana, així com per a les entitats que gestionen àrees industrials, per valor de 500.000 euros.

Aquestes subvencions tenen com a objectiu millorar la competitivitat i la sostenibilitat industrial i permetran continuar reforçant el teixit associatiu industrial valencià.

El termini per a presentar les sol·licituds serà des del pròxim 28 de març de 2023 fins al 28 d’abril de 2023, tots dos dies inclosos. La presentació de sol·licituds, declaracions responsables i documentació annexa es farà obligatòriament a través del tràmit telemàtic dissenyat per a aquestes ajudes.

Consten de dos programes: el Programa I, amb una dotació de 300.000 euros, preveu les ajudes per a donar suport a plans d’actuacions que milloren la competitivitat i la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les empreses industrials de la Comunitat Valenciana, desenvolupats per associacions empresarials industrials d’àmbit multisectorial i comarcal.

Podran ser beneficiàries les associacions empresarials d’àmbit multisectorial i comarcal, amb seu o domicili social a la Comunitat Valenciana, en les quals almenys el 50 % dels seus associats siguen empreses industrials, i acrediten haver desenvolupat activitat com a associació empresarial en aquests àmbits, almenys, en els anys 2020, 2021 i 2022.

Se subvencionaran els plans d’actuacions que s’emmarquen en alguna o algunes de les tipologies següents prioritzades en el Pla estratègic de la indústria valenciana: innovació, formació i talent, i cooperació. El pressupost mínim subvencionable serà de 10.000 euros, sense comptar l’IVA.

Programa per a entitats de gestió d’àrees industrials

El Programa II, amb un import de 200.000 euros, recull les ajudes per a donar suport a actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, desenvolupades per entitats que gestionen les àrees industrials.

Podran ser beneficiàries les entitats de gestió i modernització d’àrees industrials, les entitats urbanístiques de conservació, les agrupacions d’interés urbanístic, les associacions empresarials, així com altres entitats amb personalitat jurídica pròpia, que agrupen persones titulars d’immobles en sòl industrial i que acrediten que en 2023 gestionen àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

Se subvencionaran les accions per a la gestió adequada d’una àrea industrial per part d’una entitat de gestió i modernització (EGM) constituïda i registrada com a tal, segons la Llei 14/2018, de 5 de juny, de la Generalitat, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials; la presentació es farà davant de l’ajuntament corresponent de la sol·licitud de constitució d’una EGM.

De la mateixa manera, es podrà subvencionar la presentació davant de l’ajuntament corresponent d’un pla de mobilitat sostenible o d’un pla de seguretat i emergència per a l’àrea industrial, a l’efecte de millorar-ne la classificació com a àrea consolidada o àrea avançada, segons el que es disposa en els articles 32 i 33 de la llei esmentada; la realització de projectes per a millorar l’eficiència energètica en àrees industrials, i la realització de projectes per a impulsar l’economia circular en àrees industrials.

Per a aquest programa no s’estableix pressupost mínim subvencionable.