Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell i l’FVMP impulsen la formació en competències digitals als municipis en risc de despoblament

24/03/2023
  • La Generalitat finança amb 250.000 euros accions formatives en competències digitals

El Ple del Consell ha autoritzat la subscripció d’un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) per un import de 250.000 euros, per a impartir formació en competències digitals en municipis en risc de despoblament durant l’exercici 2023.

Aquestes accions formatives s’inclouen en el Marc Valencià de Competències Digitals (Digcomp_CV) i tenen com a finalitat promoure la inclusió digital com a factor d’inclusió social, mitjançant l’ús de les TIC com a factor clau per a millorar la qualitat de vida d’aquelles persones en risc d’exclusió que es troben en municipis de la Comunitat Valenciana afectats pel despoblament.

Les activitats es realitzaran en municipis de la Comunitat Valenciana en risc de despoblament i en aquells que tinguen menys de 1.500 habitants, i versaran sobre cinc àrees competencials: informació i alfabetització de dades, comunicació i col·laboració, creació de contingut digital, seguretat i resolució de problemes.

Aquestes accions formatives seran gratuïtes per a totes les persones assistents i es realitzaran preferentment de manera presencial, encara que també hi ha la possibilitat d’oferir formació en línia. Cada curs presencial comptarà amb un alumnat d’entre 8 i 12 persones i tindrà una duració mínima de 20 hores lectives. A la fi del curs, l’alumnat rebrà un certificat d’aprofitament acreditatiu.