Vicepresidència Segona i Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

El Consell modifica el decret d’ajudes residencials a persones vulnerables a través de les entitats locals per a ampliar els terminis

31/03/2023
  • La modificació del decret permetrà a les entitats locals disposar d'un període més extens per a executar les ajudes i justificar-ne la destinació
  • S'ampliarà el termini fins al 15 de maig per a presentar la justificació de la despesa subvencionada

El Consell ha acordat modificar el Decret 104/2022, de 5 d’agost, d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes per a facilitar solucions residencials a persones en situació d’especial vulnerabilitat a través de les entitats locals, corresponent al Pla estatal d’accés a l’habitatge 2022-2025.

L’objecte del nou decret és modificar els terminis continguts en els articles 6 i 9 del Decret 104/2022, aprovat l’agost de 2022.

Concretament, les entitats locals gaudiran d’una ampliació en el període de reconeixement d’obligacions, que s’establirà fins al 31 d’abril de 2023 (anteriorment vencia el 31 de març de 2023), i de presentació de la documentació justificativa de l’execució, que es podrà realitzar fins al 15 de maig (previ al canvi finalitzava el 30 d’abril).

Aquesta alteració de l’articulat en el Decret 104/22 és necessària a causa de la situació d’emergència residencial rellevant en l’actualitat a la Comunitat Valenciana, aguditzada per la invasió d’Ucraïna i la consegüent recepció de persones refugiades, a més de la creixent dificultat existent dels col·lectius més desfavorits per a accedir a un habitatge en lloguer o en cessió d’ús.

El decret estableix un règim d’ajudes anuals per concessió directa de caràcter excepcional i singularitzat a ajuntaments i mancomunitats, amb la finalitat que aquests faciliten una solució residencial immediata a les persones d’especial vulnerabilitat.

En aquest col·lectiu es troben víctimes de violència de gènere; tràfic amb finalitats d’explotació sexual; violència sexual; persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual; persones sense llar, asilades, refugiades, apàtrides, en acolliment al règim de protecció temporal, o altres estatuts de protecció subsidiària, i altres persones especialment vulnerables.

Segons refereix el Decret 104/2022, l’import màxim de les ajudes és de 8.000.000 d’euros, 5.000.000 d’euros dels quals corresponen al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i 3.000.000 d’euros, a la Generalitat.

Així mateix, aquest nou decret modificat produirà efectes des del dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).