Justícia, Interior i Administració Pública
Abolició de la prostitució

Justícia presenta als ajuntaments l’esborrany del Pla municipal d’atenció a dones prostituïdes

30/03/2023
  • El document inclou mesures assistencials i residencials per a facilitar a les dones el desenvolupament d'una vida digna fora de la prostitució
  • Es proposa als municipis la posada en marxa d'una unitat en la qual centralitzar, coordinar i avaluar totes les actuacions que es duen a terme

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública ha presentat a diversos ajuntaments l'esborrany del Pla municipal d'atenció integral per a dones en situació de prostitució, un model assistencial que pretén la incorporació social, econòmica i laboral de les víctimes de la prostitució. 

La presentació d'aquest pla, previst en l'ordenança abolicionista impulsada per la Conselleria de Justícia, ha congregat a Benetússer representants de díhuit municipis de la província de València que ja tenen aprovada aquesta ordenança, a més de diferents associacions compromeses amb l'abolició de la prostitució. 

Durant la trobada, el director general de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia, José García Añón, ha expressat que aquest model integral "planteja mesures d'atenció dotades de recursos municipals i supramunicipals perquè les dones víctimes d'aquesta mena de violència de gènere puguen desenvolupar una vida digna i autònoma fora de la prostitució".

El pla, ha explicat Añón, proposa la creació d'una unitat o oficina municipal des de la qual coordinar i centralitzar totes les actuacions, com els serveis d'acolliment, assessorament i orientació sobre drets o la posada a la disposició de les dones de recursos assistencials o residencials. 

Així mateix, ha assenyalat que "el model recull el disseny d'itineraris d'intervenció individualitzat en què es preveuen mesures per a casos amb víctimes amb fills o persones a càrrec seu, i exigeix el seguiment i l'avaluació de les actuacions adoptades". 

A més d'aquestes mesures, aquest instrument recull la posada en marxa de campanyes locals de sensibilització destinades a les dones en situació de prostitució i víctimes d'explotació sexual i a la ciutadania en general, amb especial èmfasi en adolescents i joves.

Compliment amb les accions plantejades en el Fòrum Valencià Abolicionista

Añón també ha destacat que l'activació d'aquest pla fa efectives les propostes fetes per diversos experts en el Fòrum Valencià per a l'Abolició de la Prostitució, en el qual s'insistia en la necessitat "de reformes legislatives i administratives amb un enfocament transversal per a erradicar-la".

Finalment, el director general ha assegurat que "la Conselleria manté intacte el seu compromís per acabar amb aquesta expressió màxima de desigualtat. Per això, insistim en la necessitat que més municipis s'adherisquen a l'ordenança (cinquanta ja ho estan tramitant) perquè les dones prostituïdes puguen reconstruir la seua realitat". 

Galeria d'imatges