Vicepresidència Segona i Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
Qualitat en edificació

La Generalitat dona a conéixer la nova regulació sobre la gestió de qualitat en obres d’edificació

31/03/2023
El nou llibre de gestió de qualitat d'obra (LG23) facilitarà l'impuls de la rehabilitació del parc edificat amb l'establiment dels fons europeus ...
  • El nou llibre de gestió de qualitat d'obra (LG23) facilitarà l'impuls de la rehabilitació del parc edificat amb l'establiment dels fons europeus Next Generation
  • L'aplicació Gescal agilitzarà l'elaboració i el registre de l'LG23 al personal tècnic del sector de l'edificació

El director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, Alberto Rubio, ha presentat les principals novetats sobre regulació de la gestió i el control de qualitat en obres d’edificació contingudes en el nou Decret 10/2023 aprovat el 3 de febrer passat, en una jornada organitzada per la Vicepresidència Segona i la Universitat Politècnica de València.

La jornada s’ha iniciat amb l’exposició d’una de les novetats que recull el Decret, com ho és la creació del Llibre de gestió de qualitat d’obra (LG23). Segons Alberto Rubio, “el nou llibre s’adapta al codi estructural nou i possibilita la incorporació d’elements de construcció innovadors i criteris de sostenibilitat en les obres d’edificació, incloent-hi la rehabilitació d’edificis existents”.

Així mateix, s’ha donat a conéixer la nova aplicació Gescal, destinada a la gestió de qualitat en obres d’edificació. Concretament, es tracta d’una eina informàtica creada per a l’elaboració i el registre de l’LG23, que va dirigida a tècnics del sector de la construcció i ha sigut desenvolupada per la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC).

A més, el programa digital facilitarà la cooperació entre els diversos agents que intervenen en l’obra i modernitzarà la comunicació amb l’Administració.

El director general de Qualitat ha subratllat que “amb aquest nou decret, i molt especialment amb les eines que se’n deriven, es facilita l’orientació del procés constructiu cap a models més sostenibles i es fa un impuls definitiu a la rehabilitació, amb la mirada posada en la implantació dels fons europeus”.

Posteriorment, en la jornada s’han exposat les exigències de justificació del compliment dels requisits exigibles a les entitats de control de qualitat i als laboratoris de control de qualitat de l’edificació, a més de l’actualització que s’ha produït dels documents reconeguts de proves de servei: estanquitat de cobertes, estanquitat de façanes i subministrament d’aigua i evacuació d’aigües, que ve articulat també en el nou Decret 10/2023.

Galeria d'imatges