Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell i l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social d’Alacant impulsen la innovació a la ciutat d’Alacant

14/04/2023
  • La Generalitat finança amb 100.000 euros el projecte Laboratori Ciutadà de la Innovació de la ciutat d’Alacant

El Ple del Consell ha autoritzat la subscripció d’un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social d’Alacant - Aldes (ImpulsAlicante), per a l’impuls del programa de Territoris Innovadors a la Comunitat Valenciana.

En concret, la Generalitat dota amb 100.000 euros aquest conveni destinat a desenvolupar projectes i activitats que contribuïsquen a millorar la qualitat de vida de la ciutadania en el territori valencià en termes socials, educatius, mediambientals, econòmics i d’ocupació.

La finalitat del conveni és finançar el projecte Laboratori Ciutadà de la Innovació de la ciutat d’Alacant: Fase 2. Implantació-Cilab, l’objecte del qual és generar solucions als desafiaments de la ciutat d’Alacant mitjançant la innovació, la creativitat i l’experimentació durant l’exercici 2023.

Les activitats a desenvolupar per aquest conveni continuen el treball iniciat ja l’any passat. Entre altres, destaquen completar i ampliar la matriu d’influència-interés dels principals agents implicats en l’ecosistema d’innovació d’Alacant relacionat amb l’ocupació, l’emprenedoria, l’empresa i el desenvolupament econòmic i social de la ciutat; la celebració d’un concurs d’idees sobre dos reptes; la posada en marxa dels primers processos experimentals, o la instal·lació de Cilab en un espai físic que atorgue identitat i visibilitat al projecte.

En resum, totes aquestes accions operatives pretenen implantar i consolidar el laboratori d’innovació ciutadana com un instrument tangible, útil i que permeta generar propostes de solució als reptes de la ciutat en l’àmbit de l’ocupació, l’emprenedoria, l’empresa i el desenvolupament econòmic i social.