Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
Qualitat democràtica

La Generalitat publica la licitació de rehabilitació i millora de l’edifici que albergarà la seu de l’Institut Valencià de Memòria Democràtica

04/05/2023
La Generalitat publica la licitació de rehabilitació i millora de l’edifici que albergarà la seu de l’Institut Valencià de Memòria Democràtica
  • Les obres de recondicionament de l’edifici compten amb un pressupost d’1,1 milions d’euros i conclouran l’any que ve

La Generalitat ha publicat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic la licitació de les obres de rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de l’edifici de Sanitat Exterior a Alacant, que albergarà la seu de l’Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats Públiques (IVMD).

Les obres de recondicionament de l’edifici, que es troba en desús des de fa diversos anys, compten amb un pressupost d’1.168.939,38 euros, als quals s’afigen 191.086 euros que corresponen al cost de redacció del projecte i direcció d’obra, encarregat a Tragsatec.

En aquest sentit, l’empresa pública és la responsable, a més de la redacció del projecte bàsic d’execució i activitat, de l’estudi de seguretat i salut; el suport a la supervisió del projecte i l’assessorament a l’òrgan de contractació; la direcció d’obra; la coordinació de seguretat i salut, i la liquidació.

El projecte té un cost total d’1.360.025 euros, 614.872 euros dels quals es financen a través del Programa d’impuls a la rehabilitació d’edificis públics (PIREP), dotat de fons europeus i que pretén la rehabilitació sostenible de tota mena d’edificis de titularitat i ús públics; quantia a la qual se suma l’aportació de 745.153 euros de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

El febrer de 2022, la Conselleria de Qualitat Democràtica i l’Autoritat Portuària d’Alacant van subscriure el conveni de cessió d’ús de l’edifici de Sanitat Exterior al port d’Alacant per a transformar-lo en la seu de l’IVMD, un edifici de caràcter històric que va ser construït en 1908. L’octubre de l’any passat el Ple del Consell va declarar d’urgència, interés general i interés públic l’obra de rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de l’edifici.

Les obres de recondicionament de l’edifici començaran després de l’adjudicació i conclouran l’any que ve.

Espai cultural i de divulgació

La futura seu de l’IVMD se situarà en una parcel·la de 630 metres quadrats de terreny pertanyent al domini públic portuari, en la qual se situa l’antic edifici de Sanitat Exterior, amb una superfície de 410 metres quadrats, situat a la rotonda de l’avinguda Perfecto Palacio de la Fuente a Alacant.

La cessió d’ús de les instal·lacions s’ha fet per un termini de 20 anys prorrogables per cinc més, mentre l’Institut Valencià de Memòria Democràtica continue mantenint aquesta necessitat.

L’IVMD, amb seu a la ciutat d’Alacant, creat en virtut de l’article 44 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, és un organisme autònom de la Generalitat adscrit a la conselleria competent en matèria de memòria històrica i democràtica, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia funcional i de gestió, a més de plena capacitat d’actuar per a organitzar i exercir les funcions previstes en aquesta llei.

Galeria d'imatges