Vicepresidència Segona i Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
Habitatge

La Vicepresidència Segona adjudica el concurs de solars públics per a construir 1.090 habitatges en lloguer social

09/05/2023
L’empresa construirà en les 17 parcel·les que l’EVha disposa en diversos municipis de la Comunitat Valenciana
  • L’empresa construirà en les 17 parcel·les que l’EVha disposa en diversos municipis de la Comunitat Valenciana
  • El dret de superfície s’amplia a 75 anys

La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), ha adjudicat a l’UTE formada per la firma de desenvolupament, inversió i gestió immobiliària Urbania i la promotora Visoren el concurs de dret de superfície de 17 parcel·les per a promoció, construcció i gestió de 1.090 habitatges de protecció pública energèticament eficients en règim de lloguer social.

L’UTE Urbania-Visoren va presentar oferta per als tres lots que congreguen els 17 solars propietat de l’EVha. Les construccions es desenvoluparan en règim de col·laboració publicoprivada per mitjà d’ajudes. Concretament, comptaran amb una ajuda màxima de 54.105.000 euros del Programa d’ajudes a la construcció d’habitatges en lloguer social dels fons Next Generation. Una actuació que s’emmarca dins dels programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR).

L’EVha actua com a entitat col·laboradora i, mitjançant la subscripció d’un conveni amb la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, s’encarrega de gestionar i tramitar les ajudes.

Els tres lots que sumen les 17 parcel·les es distribueixen de la manera següent: el primer i el segon corresponen a la província d’Alacant. El primer ofereix tres parcel·les en el sector l’Alqueria a Sant Joan d’Alacant, una a l’avinguda Ausiàs March, al Campello, i una altra en Rabasa fase II, a Alacant. El segon lot també ofereix quatre parcel·les més en l’Alqueria, a Sant Joan d’Alacant, i dues al carrer l’Horta, a Sant Vicent del Raspeig. El tercer correspon a la província de València, amb tres parcel·les a La Torre, de València; dues en Santa Anna, a Gandia, i una al carrer l’Horta de Silla.

L’ajuda al promotor serà proporcional a la superfície útil de cada habitatge, amb un màxim de 700 euros per metre quadrat i una subvenció màxima de 50.000 euros per habitatge.

Inicialment, el dret de superfície es va establir en un termini màxim de 55 anys. No obstant això, per a garantir la viabilitat de les parcel·les oferides en un moment d’incertesa econòmica com l’actual, s’ofereix la possibilitat de prorrogar el contracte a un màxim de 75 anys. Aquesta ampliació implica també la pròrroga de la vigència de la destinació a lloguer social dels habitatges.

El termini d’execució de les obres serà, com a màxim, de 36 mesos des de l’obtenció de llicència d’obres i tindran com a límit el 30 juny de 2026, ja que es tracta d’una operació finançada amb Fons Europeus MRR–Next Generation.

Pel que fa a les condicions de les persones arrendatàries, l’habitatge haurà de ser el seu domicili habitual i permanent, hauran d’estar inscrites en el Registre de demandants d’habitatge de la Comunitat Valenciana i tindre uns ingressos màxims de 4,5 vegades l’IPREM referits a 12 pagues, que seran menys restrictius per a famílies nombroses i amb persones amb discapacitat.

D’altra banda, per a poder obtindre finançament amb càrrec al Programa d’ajudes a la construcció d’habitatges en lloguer social dels Next Generation, s’han de complir, entre altres, els requisits següents: els edificis hauran de tindre un consum d’energia primària no renovable inferior als valors límit establits; almenys el 70 % dels residus de construcció i demolició hauran de ser reutilitzats o reciclats; limitar la generació de residus; no causar un perjudici significatiu al medi ambient, i complir amb els percentatges de l’etiquetatge climàtic i mediambiental.

Galeria d'imatges