Vicepresidència Segona i Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
Sostenibilitat i accessibilitat

La Conselleria d’Habitatge rep 1.739 sol·licituds d’ajudes del Pla Renhata per a reforma de bany i cuina

11/05/2023
  • Les subvencions sol·licitades estan destinades a la reforma interior dels habitatges
  • Es prioritzen projectes de qualitat constructiva, sostenibilitat i adequació de l’habitatge a la discapacitat

La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha rebut un total de 1.739 sol·licituds per a la convocatòria actual del Pla Renhata, després de concloure el termini de registre de peticions el 2 de maig passat.

Del total de 1.739 peticions, en corresponen 249 a la província d’Alacant, 245 han sigut registrades en l’àrea provincial de Castelló i 1.245 pertanyen a la província de València.

La quantia total màxima destinada a aquesta convocatòria és de 6 milions d’euros amb la possibilitat d’augmentar amb una quantia addicional d’un màxim de 5 milions d’euros, segons recull l’articulat del reglament de la Llei 38/2003 de subvencions i el Decret 77/2019, del Consell, atés el registre de les peticions rebudes, que assoleix un valor d’entrada de 7 milions d’euros.

Aquestes ajudes van dirigides a les persones propietàries o inquilines que necessiten reformar l’interior dels habitatges per a millorar-ne les condicions d’accessibilitat i sostenibilitat.

Concretament, la nova convocatòria prioritza projectes amb qualitat constructiva i que compten amb criteris de sostenibilitat, com ara col·locació de portes i mobiliari de cuina realitzats emprant fusta de gestió forestal sostenible, a més de tindre en compte el grau de discapacitat dels residents amb una adaptació accessible a l’habitatge i la instal·lació de sistemes integrats de domòtica per a millorar-ne l’autonomia.

El procediment de concessió, que es durà a terme amb les 1.739 peticions rebudes, serà el de concurrència competitiva.