Hisenda i Model Econòmic

El Consell autoritza un nou conveni amb l’Ajuntament de València per a l’ús de la Xarxa de Comunicacions Mòbils d’Emergències i Seguretat

19/05/2023
  • La Generalitat garantirà al consistori l’accés i el funcionament de la xarxa Comdes per a les flotes d’emergències i seguretat
  • València participa en un projecte pilot per a complementar els serveis de Comdes amb els de banda ampla per a la transmissió d’informació multimèdia

El Consell ha aprovat la subscripció d’un nou conveni entre la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic i l’Ajuntament de València amb el qual es dona continuïtat a l’ús de la Xarxa de Comunicacions Mòbils Digitals d’Emergències i Seguretat (Comdes) per part de les flotes i els serveis d’emergència i seguretat dependents del consistori.

La xarxa Comdes està a la disposició de totes les administracions de la Comunitat Valenciana i constitueix el sistema de comunicacions normalitzat per als serveis que intervenen en una emergència o catàstrofe, tal com preveu la Llei 13/2010.

La xarxa és pública i està operada i explotada per la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, a través de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC).

L’objecte del conveni és garantir la continuïtat de l’accés i el funcionament de la xarxa Comdes a l’Ajuntament de València per a usar-la al municipi i les àrees confrontants.

També són objecte d’aquest conveni regular les condicions d’utilització de determinats emplaçaments, amb la finalitat d’instal·lar-hi noves estacions base de la xarxa.

D’aquesta manera, l’Ajuntament pretén proporcionar emplaçaments per a donar cobertura a tota la ciutat amb la màxima qualitat, i n’hi afig un nou, que pretén reorganitzar la xarxa a l’Horta Nord i proporcionar cobertura en aquesta zona de l’àrea metropolitana, la qual cosa també afectaria alguns barris de la zona nord de València.

Així mateix, mitjançant aquest conveni, es pretén definir les condicions de participació del consistori en un projecte pilot que té com a objectiu que les persones usuàries de les flotes, com ara la Policia Local de València, avaluen en condicions reals d’operació les prestacions que es deriven de l’evolució de la xarxa Comdes cap a la banda ampla, secundant-se en xarxes sota els estàndards LTE/5G.

Així mateix, s’avaluarà l’ús de les capacitats multimèdia que brinden aquestes xarxes, sense cap minvament en la seguretat i la privacitat de les comunicacions i les limitacions que hi pogueren haver en el número dels qui simultàniament es troben fent ús d’aquests nous serveis en una zona determinada.