Sanitat Universal i Salut Pública

El Consell aprova el conveni amb el Col·legi d’Òptics-Optometristes per a gestionar ajudes per a tractaments ortoprotètics

26/05/2023
  • Les persones beneficiàries són menors amb discapacitat igual o superior al 33 % i adults amb discapacitat igual o superior al 65 %

El Ple del Consell ha autoritzat la renovació del conveni de col·laboració de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb el Col·legi d’Òptics-Optometristes de la Comunitat Valenciana per a establir les condicions de dispensació, facturació i pagament de les aportacions per tractaments ortoprotètics subvencionats.

L’objectiu és articular la col·laboració entre entitats per a l’ordenació i l’exercici de la dispensació, la facturació i el pagament de les aportacions per tractaments ortoprotètics subvencionats, quan l’abonament se’n faça a les persones titulars dels establiments autoritzats.

Les persones beneficiàries d’aquestes ajudes són els menors de 18 anys amb declaració de discapacitat igual o superior al 33 % i les persones majors de 18 anys amb discapacitat reconeguda igual o superior al 65 %. En tots dos casos, han de tindre targeta sanitària, o document d’inclusió, i residència a la Comunitat Valenciana.

L’atenció de les aportacions per aquests tractaments ortoprotètics subvencionats està dotada per a aquest exercici 2023 amb 5.838.700 euros. Aquesta quantia engloba tant els tractaments ortoprotètics com els farmacològics de les persones amb diversitat funcional.