Educació, Cultura i Esport

El Consell aprova convenis amb 7 ajuntaments per al finançament de centres de Formació de Persones Adultes

26/05/2023
  • La Conselleria subvencionarà amb 152.290 euros cada ajuntament

El Ple del Consell ha aprovat convenis de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i els ajuntaments d’Alboraia, Alfafar, Altea, Burjassot, Catarroja, Cullera i Paiporta per al desenvolupament de la formació de les persones adultes i el finançament dels centres de Formació de Persones Adultes (CFPA) municipals de les localitats esmentades. 

Per a fer-ho, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport aportarà 152.290 euros per a cada conveni, i amb això contribuirà al finançament de les despeses de personal docent contractat i altres despeses derivades d’impartir els programes formatius als centres de Formació de Persones Adultes de titularitat municipal al llarg de l’any 2023.

L’import de l’aportació total de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport a aquests set convenis serà d’1.066.030 euros. 

Aquests convenis s’emmarquen en els criteris acordats entre el Consell de la Formació de Persones Adultes i l’Administració educativa sobre la planificació de l’oferta pública de Formació de Persones Adultes. 

Entre els criteris esmentats està el d’implantar programes d’alfabetització i adquisició i actualització de la formació bàsica de persones adultes en municipis de més de 20.000 habitants, o cap de comarca, i el criteri de donar suport econòmic a municipis de més de 20.000 habitants on no hi ha CFPA de la Generalitat, però sí de caràcter municipal.