Vicepresidència i Igualtat i Polítiques Inclusives
Ple del Consell

Aitana Mas: “El Consell gestiona 9 milions d’euros en ajudes per a donar resposta a l’emergència residencial dels col·lectius més vulnerables”

26/05/2023
Aitana Mas: “El Consell gestiona 9 milions d’euros en ajudes per a donar resposta a l’emergència residencial dels col·lectius més vulnerables”
  • El Ple aprova un decret per a facilitar solucions residencials a persones en risc d’exclusió en més de 200 municipis
  • Les entitats locals seran les encarregades de facilitar un allotjament i, si això no és possible, concedir una ajuda per al pagament d’un lloguer
  • El Consell amplia a 700 euros les ajudes per a preparar oposicions a l’Administració de la Generalitat, que es podran sol·licitar fins als 35 anys

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Aitana Mas, ha informat que el Consell destinarà nou milions d’euros en ajudes directes per a facilitar solucions residencials a persones en situació d’especial vulnerabilitat a través de les entitats locals en el marc del Pla estatal per a l’accés a l’habitatge 2022-2025.

Mas ha destacat que l’objectiu d’aquesta mesura és “donar una resposta a l’emergència residencial que pateixen especialment els col·lectius en risc d’exclusió social, i les famílies i les persones més vulnerables”. Així mateix, ha explicat que les ajudes es destinaran als quasi 200 municipis i mancomunitats que s’han adherit a aquest pla a la Comunitat Valenciana.

“En concret —ha indicat la vicepresidenta— hi podran accedir víctimes de violència de gènere, d’explotació sexual o de violència sexual; persones desnonades del seu habitatge habitual; persones sense llar; persones asilades, refugiades o acolliments al règim de protecció temporal, així com qualsevol altra persona especialment vulnerable, d’acord amb el criteri dels Serveis Socials”.

En aquests casos, “les entitats locals seran les encarregades de facilitar-los un allotjament o una altra solució residencial immediata o, si això no és possible, concedir una ajuda per al pagament d’un lloguer d’un habitatge privat que siga adequat per a les seues necessitats”, hi ha afegit.

La quantia de l’ajuda es determinarà en cada cas per les entitats locals, segons les circumstàncies personals de la persona beneficiària, i es podrà concedir una ajuda a un màxim del 100 % de la renda o el preu de l’habitatge, o solució residencial alternativa. A més, es podrà atorgar una altra ajuda d’un màxim de 200 euros al mes per a atendre les despeses de manteniment, assegurances, comunitat i subministraments bàsics.

Les entitats locals disposaran d’un mes, des de l’endemà de la publicació del decret, per a acceptar les ajudes concedides i remetre la documentació necessària.

Millora d’ajudes a persones opositores a cossos de la Generalitat

D’altra banda, entre els temes aprovats aquest divendres, el Ple del Consell ha millorat les condicions per a accedir a les ajudes per a contribuir a cobrir les despeses produïdes per la preparació de les oposicions i els processos selectius d’accés als cossos i escales de l’Administració de la Generalitat, mitjançant un preparador o preparadora individual, o un centre especialitzat, de manera que també a aquelles persones que disposen de menys recursos econòmics puguen preparar les proves selectives.

En concret, s’amplia la quantitat màxima mensual de l’ajuda, que passa de 500 a 700 euros, i s’amplia l’edat màxima per a accedir a aquestes ajudes, que passa dels 30 als 35 anys, la qual cosa permetrà a més persones accedir a les convocatòries d’ajuda.

Així mateix, la capacitat econòmica i la renda de la unitat familiar, i la nota mitjana de l’expedient acadèmic, passen a ser considerades com a mèrits avaluables, amb la qual cosa s’espera que augmente el nombre de beneficiaris.

El nombre total d’ajudes, així com l’import a rebre per cada persona beneficiària, es determinarà en cada convocatòria, en funció del crèdit pressupostari disponible.

Igualment, i tal com feien les anteriors bases, en cada convocatòria es reservarà el 7 % d’aquestes ajudes a les persones que acrediten un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.

Galeria d'imatges

Vídeos relacionats

Talls de veu relacionats

Declaracions de la vicepresidenta i portaveu del Consell, Aitana Mas

Declaracions de la vicepresidenta i portaveu del Consell, Aitana Mas