Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

El Consell col·labora amb Farmacèutics Mundi per a l’assistència i la protecció de les poblacions afectades per conflictes, crisis i desastres

02/06/2023
  • La Generalitat destina 600.000 euros per a finançar les accions previstes

El Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i l’associació Farmacèutics Mundi per a la realització del projecte Contribuir a l’enfortiment de l’acció humanitària valenciana, mitjançant una resposta basada en l’assistència i la protecció de les poblacions afectades per conflictes, crisis cròniques i desastres per a 2023.

La Conselleria de Cooperació destina 600.000 euros per a finançar les accions previstes.

L’objectiu específic de la col·laboració és enfortir la capacitat de resiliència en salut de la població i de les autoritats locals per a garantir una resposta sociosanitària ràpida per a pal·liar les conseqüències davant de desastres causats per fenòmens naturals, crisis provocades per la intervenció humana, crisis complexes, cròniques o conflictes oblidats, al mateix temps que es fomenta la sensibilització i la conscienciació de la ciutadania valenciana cap a l’acció humanitària.

La finalitat essencial del conveni es concreta en les intervencions d’emergència, mitjançant la preparació i l’enviament d’ajuda humanitària a qualsevol part del món en cas que hi haja una situació d’emergència, per a donar resposta de manera ràpida, eficaç i coordinada a les necessitats bàsiques i immediates de les persones afectades, i contribuir així a disminuir la seua vulnerabilitat.

Activitats previstes

Per a l’execució del projecte, Farmacèutics Mundi és l’encarregada d’identificar una situació de crisi humanitària, l’avaluació de les conseqüències i les capacitats d’intervenció de l’entitat.

Així mateix, s’encarregarà de la provisió i l’enviament de medicaments essencials i material mèdic, logístic i articles de primera necessitat a la població afectada per la crisi humanitària.

De la mateixa manera, durà a terme la rehabilitació de les condicions bàsiques de salut de les regions afectades per la crisi humanitària i la dotació d’infraestructures econòmiques i socials que milloren la qualitat de vida de la població, asseguren la seguretat alimentària i en reduïsquen la vulnerabilitat enfront de futures catàstrofes naturals.