Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell subscriu convenis amb la Universitat d’Alacant, la Miguel Hernández i la Jaume I per a la realització de doctorats en col·laboració amb empreses

02/06/2023
  • La Generalitat ha dotat cada conveni amb 200.000 euros
  • L’objectiu és la transferència de coneixement entre el món acadèmic i l’empresarial

El Ple del Consell ha autoritzat la subscripció de tres convenis de col·laboració entre la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i la Universitat d’Alacant (UA), la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH) i la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) per a promocionar la realització de tesis doctorals en col·laboració amb empreses.

La Generalitat ha dotat amb 200.000 euros cadascun dels convenis destinats a incentivar les i els joves investigadors a desenvolupar projectes d’investigació en empreses, per a obtindre un doctorat industrial en diversos sectors.

L’objectiu d’aquest programa és la promoció de fórmules de col·laboració efectiva i la transferència de coneixement entre el món acadèmic i el món empresarial, al mateix temps que es potencia la captació de joves perquè desenvolupen projectes d’investigació en empreses que els permeten millorar les seues eixides professionals gràcies a garantir-los una formació doctoral innovadora i en contacte directe amb l’entorn empresarial.

El programa preveu tres eixos d’actuació, el primer dels quals és l’incentiu a la contractació de doctorands i doctorandes perquè realitzen les seues tesis, vinculades a l’acompliment d’un projecte d’R+D+I, per mitjà de la col·laboració efectiva entre la Universitat i l’empresa.

En segon lloc, el suport als grups d’investigació de les universitats que desenvolupen un projecte d’investigació en col·laboració directa amb una empresa i, finalment, les despeses de suport als doctorands o doctorandes i a les universitats per a incrementar l’abast del programa.