Vicepresidència Segona i Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

El Consell aprova un conveni amb la Federació de Municipis i Províncies per a potenciar el treball d’agents de desenvolupament local

09/06/2023
  • Regula la creació de figures de coordinació provincials amb la contractació de tres persones amb la titulació d’arquitectura o arquitectura tècnica
  • La Generalitat atorga una subvenció de 150.000 euros per al desenvolupament del conveni

El Consell ha aprovat un conveni entre la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i la Federació de Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) per a la creació de figures de coordinació provincials destinades a la promoció, l’assessorament i l’impuls del treball dels i les agents de desenvolupament local.

El pressupost que s’assigna per a la posada en marxa d’aquest conveni és de 150.000 euros.

L’objectiu és instrumentalitzar la subvenció nominativa establida en la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2023 a favor de l’FVMP amb la contractació de tres agents de desenvolupament local, un per a cada província de la Comunitat Valenciana, preferentment amb titulació en arquitectura o arquitectura tècnica.

Així mateix, l’acord estableix l’organització de jornades de formació, seminaris, cursos i sessions formatives per part de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies amb ajuntaments, mancomunitats i altres organismes o institucions.

Un altre dels propòsits és la creació d’una xarxa d’agents de desenvolupament local a escala provincial com a suport a les entitats locals per a coordinar les diverses mesures i ajudes de la Vicepresidència Segona, així com aquelles que es determinen en la comissió mixta i recollides en aquest conveni.

La Generalitat i l’FVMP comparteixen objectius i interessos comuns en l’àmbit local en matèria d’habitatge. A més, el conveni respon a la necessitat de reforçar les garanties d’habitatge i s’emmarca en els objectius establits en el Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d’Espanya, a través de les ajudes europees en rehabilitació i regeneració urbana i amb l’avantprojecte de la Llei de barris de la Comunitat Valenciana, que requereixen la implicació dels diversos nivells, autonòmic i locals.

Aquest conveni entra en vigor en el moment de la signatura i conclou la vigència el 31 de desembre de 2023.