Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell finança dos projectes d’innovació dels instituts tecnològics d’Energia i d’Informàtica en el marc de l’especialització intel·ligent

09/06/2023
  • La Generalitat finança amb 270.000 euros cadascun dels convenis

El Ple del Consell ha aprovat la subscripció de dos convenis de col·laboració entre la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i els instituts tecnològics d’Energia (ITE) i d’Informàtica (ITI) per a desenvolupar projectes d’innovació en col·laboració amb empreses, en el marc de l’Estratègia d’especialització intel·ligent durant l’exercici 2023.

La Generalitat finança amb 270.000 euros cadascun d’aquests convenis amb la finalitat de donar suport als centres tecnològics de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de projectes d’R+D en el marc de l’S3, que contribuïsquen a la transformació del model productiu i faciliten l’aplicació posterior d’aquesta innovació al teixit productiu, més accessible per a pimes i microempreses, de manera que permeta afrontar amb garanties els reptes futurs als quals s’enfronta la societat.

En concret, el projecte Inddis, de l’Institut Tecnològic d’Informàtica, consisteix a avançar en el disseny, l’ampliació de tecnologies i funcionalitats per a la millora i la posada en marxa d’un espai de dades per a la indústria de la Comunitat Valenciana que permeta l’explotació de dades en el sector.

L’objectiu principal és el d’oferir una infraestructura que permeta la gestió i l’explotació de dades de la indústria de la Comunitat Valenciana i contribuir a l’intercanvi d’informació entre els agents del sector i la seua cadena de valor, facilitant la col·laboració, la generació d’aplicacions i la presa de decisions.

Per la seua banda, el projecte Rebalire, desenvolupat per l’Institut Tecnològic d’Energia, consisteix en la recuperació de materials d’alt valor afegit, mitjançant el reciclatge de bateries de liti i residus agroforestals i industrials.

L’objectiu general d’aquest projecte és el desenvolupament d’estratègies de millora de la sostenibilitat de les bateries de liti mitjançant, primerament, l’obtenció de materials anòdics a partir de la revaloració de residus i, en segon lloc, amb el reciclatge de les bateries de liti.

Talls de veu relacionats

Declaracions de la vicepresidenta i portaveu del Consell, Aitana Mas