Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell aprova la creació de l’Observatori de la Intel·ligència Artificial de la Comunitat Valenciana

09/06/2023
  • L’Observatori servirà per a planificar, estudiar i analitzar l’ús de la intel·ligència artificial en el territori valencià

El Ple del Consell ha aprovat la creació de l’Observatori de la Intel·ligència Artificial de la Comunitat Valenciana, que servirà per a planificar, estudiar i analitzar l’impacte de l’ús de la intel·ligència artificial en l’entorn i la realitat socioeconòmica de la Comunitat Valenciana.

L’Observatori es configura com un òrgan col·legiat i consultiu dependent de la conselleria competent en innovació tecnològica, que té com a objectiu coadjuvar al fet que la intel·ligència artificial esdevinga un instrument impulsor del creixement socioeconòmic sostenible, augmentant la productivitat i l’eficàcia, així com el desenvolupament de noves indústries garantint el respecte als drets fonamentals de la ciutadania i la sostenibilitat del planeta.

En aquest sentit, l’Observatori té un important paper en la prevenció de l’increment de les bretxes que, per qüestions com ara el gènere, l’edat, la raça, la capacitat econòmica o la ideologia, puguen generar l’ús d’aquesta nova tecnologia en la societat.

A aquest efecte, l’Observatori adoptarà un paper articulador de participació, on tots els sectors vinculats a la intel·ligència artificial, tant públics com privats, puguen exposar les seues propostes, peticions i suggeriments, reforçant així el paper de participació de la societat civil i la intercomunicació amb l’Administració autonòmica, alhora que servirà de canalitzador de les necessitats detectades per a traslladar-les als espais de presa de decisions.

Entre altres, les funcions del nou Observatori seran prestar assessorament en la planificació de l’acció instrumental i normativa en l’àmbit de la intel·ligència artificial; facilitar la participació, la discussió, la revisió i la transferència d’informació a la resta de poders públics i a la ciutadania, així com analitzar, diagnosticar i promoure la intel·ligència artificial a la Comunitat Valenciana i el seu entorn.