Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell subvenciona la realització de pràctiques formatives de l’alumnat de les universitats d’Alacant i Miguel Hernández d’Elx

16/06/2023
  • La Generalitat dota amb 8.000 euros cada conveni

El Ple del Consell ha aprovat sengles convenis de col·laboració de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital amb les universitats d’Alacant (UA) i Miguel Hernández d’Elx (UMH) per a la realització de pràctiques formatives subvencionades de grau i postgrau, sense relació laboral, per al seu alumnat durant l’exercici 2023.

L’objectiu d’aquestes pràctiques és acostar la formació universitària a la realitat social i professional del nostre entorn, mitjançant l’establiment de relacions amb altres institucions, que permeten a l’estudiantat completar el procés de formació amb una posada en pràctica dels coneixements teòrics adquirits.

Així mateix, aquestes pràctiques possibiliten a les administracions públiques col·laborar en la formació de les futures persones graduades i postgraduades, i facilitar que hi haja més integració social als centres universitaris.

Cada conveni està dotat amb 8.000 euros, que aniran destinats al finançament de la realització de les pràctiques, que podran ser curriculars o extracurriculars.

La bossa o ajuda econòmica de cada estudiant seleccionat serà de 600 euros mensuals bruts, que es pagaran en proporció a les hores efectivament dutes a terme durant tot el període.

L’estudiantat farà les pràctiques en els serveis de la Conselleria que es determinen. Els programes s’elaboraran de manera que s’assegure una dedicació als estudis i les activitats en la Conselleria i la duració s’ajustarà al que s’especifique en el pla d’estudis vigent de cadascuna de les titulacions.