Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell finança projectes d’innovació en set instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana

16/06/2023
  • La Generalitat destina 270.000 euros a cadascun dels convenis

El Ple del Consell ha aprovat la subscripció de set convenis de col·laboració entre la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i set instituts tecnològics per a desenvolupar projectes d’innovació en col·laboració amb empreses en el marc de l’Estratègia d’especialització intel·ligent durant l’exercici 2023.

En concret, els projectes es desenvoluparan per part dels instituts tecnològics de Biomecànica (IBV); Joguet, Connexos i Afins (AIJU); Embalatge, Transport i Logística (Itene); Indústria Agroalimentària (Ainia); Indústries Ceràmiques (ITC); Materials Plàstics i Connexes (Aimplas), i l’Institut Metal·lomecànic, del Moble, Fusta, Embalatge i Afins (Aidimme).

La Generalitat finança amb 270.000 euros cadascun d’aquests convenis amb la finalitat de donar suport als centres tecnològics de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de projectes d’R+D+I en el marc de l’S3, que contribuïsquen a la transformació del model productiu, faciliten la posterior aplicació d’aquesta innovació al teixit productiu i que siga més accessible per a pimes i microempreses, de manera que permeta afrontar amb garanties els reptes futurs als quals s’enfronta la societat.

Projecte Avatars

El projecte Avatars, desenvolupat per l’Institut Tecnològic de Biomecànica, té com a objectiu iniciar la convergència entre l’ús de models digitals humans (MDH) en els camps de la simulació biomecànica, fisiològica i mèdica i el sector de l’entrenament.

Per a treballar en aquesta línia es parteix de la tecnologia del laboratori d’escanejat corporal 4D desenvolupada per l’IBV i es treballarà en línies d’avanç cap a la captura en temps real, la millora del realisme en els avatars i la seua transformació a representacions necessàries per a exportar-ho en formats compatibles.

Projecte Tracer

El projecte Tracer està desenvolupat per l’Associació d’Investigació de la Indústria del Joguet, Connexes i Afins.

Consisteix en la investigació i l’estudi de l’aplicabilitat de l’ús dels marcadors químics per a la discriminació de plàstics de color negre durant el reciclatge de productes infantils.

Projecte Essencial 2023

El projecte Essencial 2023 el du a terme l’Institut Tecnològic de l’Embalatge, Transport i Logística i consisteix en el desenvolupament i l’escalat de processos biotecnològics per a l’obtenció d’àcids orgànics amb múltiples aplicacions a escala industrial.

Amb aquest projecte també es pretén optimitzar els processos de purificació perquè complisquen amb alguns requisits de qualitat i puresa que demana la indústria de l’envàs, l’embalatge i el sector cosmètic.

Projecte MiniGut

Desenvolupat per l’Associació d’Investigació de la Indústria Agroalimentària, el projecte MiniGut té per finalitat la investigació del procés de digestió gastrointestinal i fermentació colònica en nous models in vitro.

L’objectiu principal és el coneixement necessari sobre el funcionament de la microbiota colònica en models in vitro miniaturitzats per a aportar solucions tecnològiques a les empreses de la Comunitat Valenciana, que permeten el disseny, el desenvolupament i el llançament de nous productes que milloren la salut a través de la seua interacció amb la microbiota colònica i satisfan les necessitats dels consumidors i consumidores mitjançant la incorporació d’aliments saludables.

Projecte ES4RE3

El projecte ES4RE3, desenvolupat per l’Associació d’Investigació de les Indústries Ceràmiques, consisteix en la investigació i l’estudi d’envolupants semiactives per a optimitzar l’eficiència energètica en la rehabilitació d’edificis.

L’objectiu del projecte és accelerar la taxa de rehabilitació d’habitatges de baixa eficiència energètica mitjançant la promoció de solucions optimitzades tècnicament i econòmicament per a diverses tipologies d’edificacions i zones geogràfiques en funció de la seua climatologia.

Projecte MAT2MOVE

L’Associació d’Investigació de Materials Plàstics i Connexes desenvolupa el projecte MAT2MOVE, dirigit a la investigació d’una línia innovadora d’impregnació de fibra seca per a fabricació de materials compostos lleugers per al sector de la mobilitat.

L’objectiu d’aquest projecte és la creació d’un equip de planta pilot per a la fabricació de productes basats en fibra seca i acostar aquesta tecnologia, capdavantera en la transformació de plàstics, a les empreses de la Comunitat Valenciana.

Projecte AVANCLT

Finalment, el projecte AVANCLT desenvolupat per l’Institut Tecnològic Metal·lomecànic, del Moble, Fusta, Embalatge i Afins consisteix en la investigació i l’avanç en l’ús de taulers de fusta CLT per a usar-los sota esforços cíclics.

El seu objectiu principal és l’estudi de nous taulers de fusta CLT dissenyats per a disminuir els riscos de destrucció de murs i panells durant esforços cíclics i de vibració, o posteriorment, de la classe que es donen en moviments sísmics; incrementar la bondat dels CLT en la construcció, i millorar-ne el comportament enfront de la humitat.