Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Universitats

La Generalitat presenta el mapa interactiu actualitzat de graus i màsters de les universitats valencianes i de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics

19/06/2023

La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha actualitzat en el seu web el mapa interactiu per al curs 2023-2024 de les titulacions superiors de graus i màsters oficials de les universitats valencianes, públiques i privades, i de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV).

Des d’aquest dilluns, ja està disponible per a consultar-lo en el web de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, dins de l’àrea Universitat, i accessible directament a través d’aquesta adreça.

La implementació d’aquest mapa té com a objectiu final facilitar el coneixement i la cerca de les millors opcions per a l’estudiantat sobre la base dels seus interessos i preferències. El format és senzill i el maneig àgil, la qual cosa permet rebre una gran quantitat d’informació de manera segura i ràpida de tota l’oferta disponible dins del Sistema Universitari Valencià i en l’Institut Valencià d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana.

Des d’aquest lloc web és possible consultar l’oferta detallada de graus i màsters tant de les universitats valencianes com de l’Institut Valencià d’Ensenyaments Artístics. Cada titulació, al seu torn, té associat un enllaç amb la pàgina web de la universitat o centre corresponent, en què consta la informació detallada de cada títol.

La consulta permet filtrar la informació per branques de coneixement i per classe de presencialitat, aquesta última opció amb l’objectiu de facilitar la informació a tots aquells estudiants que preferisquen o necessiten optar per uns estudis totalment o parcialment no presencials.

També és possible fer-ho introduint una paraula clau per a accedir a totes les titulacions que s’hi relacionen, a fi d’oferir una visió tan àmplia com siga possible de les matèries objecte d’interés per part de l’estudiantat.

Per a facilitar la diferència entre centres públics i privats s’ha inclòs el filtre ‘naturalesa’, a partir del qual es poden diferenciar els estudis entre les universitats públiques i privades, així com en centres privats adscrits a les universitats públiques.

Si el que es vol és accedir a tota l’oferta de doble titulació existent, també és possible fer-ho marcant l’opció prevista.

El disseny del mapa, desenvolupat amb la col·laboració de l’Institut Cartogràfic de la Comunitat Valenciana, incorpora un visor geogràfic on es poden localitzar territorialment les opcions seleccionades disponibles en el territori de la Comunitat.