Vicepresidència Segona i Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
Ajudes

La Conselleria d’Habitatge publica en la seua pàgina web un primer llistat provisional d’ajudes del Bo Lloguer Jove 2023-2024

30/06/2023
  • El Bo Lloguer Jove és una ajuda de 250 euros mensuals per a les persones joves que no superen els 35 anys
  • En aquest primer llistat provisional hi ha 2.054 expedients amb documentació completa i 4.006 pendents d’aportar documentació

La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de la Direcció General d’Emergència Residencial, publica en la seua pàgina web el llistat provisional de les sol·licituds presentades en la segona convocatòria per a les ajudes al lloguer del Bo Jove 2023-2024.

A les ajudes s’han destinat en aquesta segona convocatòria 22,8 milions d’euros per als exercicis 2023 i 2024. Es preveu que prop de 4.000 joves de la Comunitat Valenciana es vegen beneficiats del Bo Lloguer Jove, una vegada finalitzat el procés de revisió del total dels expedients.

En la revisió que se n’ha fet, que ha donat lloc al primer llistat provisional, s’han examinat 6.060 expedients, els presentats durant els primers dies en què es va obrir el termini, del 2 al 9 de maig. Prop de 2.054 expedients tenen tota la documentació completa i la resta, 4.006, estan pendents d’aportar alguna classe de documentació.

Les persones sol·licitants rebran un missatge de text telefònic (SMS) en el qual se’ls informarà de l’estat complet/incomplet. Aquelles persones sol·licitants que hagen d’aportar documentació disposaran d’un termini de 10 dies, des del 3 de juliol fins al 14 de juliol inclòs, per a completar la seua sol·licitud.

A partir de la publicació d’aquest llistat es proposarà una primera resolució de la concessió d’aquestes ajudes dels expedients amb la documentació completa.

Ajuda de 250 euros mensuals per a persones de menys de 35 anys

El Bo Lloguer Jove és una ajuda de 250 euros mensuals per a les persones joves que no superen els 35 anys. Una ajuda total de 6.000 euros repartida en 24 mensualitats.

Per a accedir a aquest bo, la persona beneficiària ha de tindre entre 18 i 35 anys. A més, un contracte de treball que no li genere més de tres vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) i estar empadronada al municipi on resideix en lloguer. L’habitatge o l’habitació haurà de ser la seua residència habitual i permanent durant tot el període pel qual es concedisca l’ajuda.

El Bo Jove no serà compatible amb les ajudes de lloguer que ja s’estaven concedint, excepte en casos de vulnerabilitat extrema, violència de gènere o altres excepcions previstes en la convocatòria.