Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell i la Universitat Miguel Hernández d’Elx col·laboren en el funcionament de la Learning Factory

07/07/2023
  • La Generalitat subvenciona amb 100.000 euros aquest conveni
  • La Learning Factory oferirà formació en el maneig i la implementació de tecnologies habilitadores aplicades als sectors productius

El Ple del Consell ha autoritzat la signatura d’un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH) per al desenvolupament d’activitats de formació i la posada en funcionament de la Learning Factory a Elx durant l’exercici 2023.

En concret, la Generalitat finança amb 100.000 euros la posada en marxa de la Learning Factory a la ciutat d’Elx, que suposarà la creació d’un espai multisectorial, on es treballarà amb els sectors industrials més rellevants de la Comunitat Valenciana, ateses de les necessitats de l’ecosistema a cada moment, que formarà les persones usuàries en el maneig i la implementació de tecnologies habilitadores aplicades als diversos sectors.

La Universitat Miguel Hernández d’Elx serà la responsable de dur a terme les actuacions necessàries per a l’execució del projecte.

Aquestes activitats estaran definides i avalades pel Consell Assessor de la Learning Factory, que determinarà les línies estratègiques a seguir quant a la formació, valorant aspectes com les necessitats de les empreses, els sectors amb falta de mà d’obra qualificada o les necessitats d’actualització de les persones treballadores, amb la finalitat d’identificar les necessitats dels sectors productius i així ajustar la formació a la realitat i les necessitats del mercat.

La Learning Factory donarà resposta a les necessitats formatives generades per la indústria 4.0 i, en conjunt, comprendrà el cicle de vida de producció dels diversos sectors industrials.