Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Ensenyaments artístics

El Consell publica el calendari acadèmic dels centres superiors d'Ensenyaments Artístics amb les dates de les classes i els exàmens

06/07/2023
  • El curs començarà el pròxim 21 de setembre i finalitzarà el 27 de maig de 2024

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha publicat el calendari acadèmic que han establit els centres dependents de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics (ISEACV) per al curs acadèmic 2023-2024.

El curs s'organitza en dos semestres. Les activitats lectives del primer semestre s'iniciaran el dia 21 de setembre de 2023 i finalitzaran el 17 de gener de 2024, ambdós inclusivament. El segon semestre s'iniciarà l'1 de febrer de 2024 i finalitzarà el 27 de maig de 2024, ambdós inclusivament.

El període d'exàmens per a la primera convocatòria s'estableix entre el 18 i el 31 de gener i el 29 de maig i el 10 de juny de 2024. En segona convocatòria, tant per al primer com per al segon semestre el període d'exàmens serà del 12 de juny al 15 de juliol.

Els exàmens per als treballs de fi de grau en primera i segona convocatòria seran del 12 de juny al 15 de juliol. Per a l'alumnat de segona matrícula i posteriors, també podran realitzar-se els exàmens entre el 30 de gener i el 5 de febrer de 2024, ambdós inclosos, i en una segona convocatòria, del 12 de juny al 15 de juliol de 2024.

Com a períodes de vacances s'estableixen del 23 de desembre al 7 de gener i del 28 de març al 8 d'abril. A més, tenen la consideració de festius els dies 12 d'octubre, 1 de novembre, 6 de desembre, 8 de desembre, 1 de maig i els fixats per la localitat a la qual se situe cada centre dependent de l'ISEACV.

El desenvolupament de les proves específiques d'accés i admissió als ensenyaments superiors d'Art Dramàtic, Arts Plàstiques, Dansa, Disseny i Música per al curs 2024-2025 es duran a terme del 19 de juny al 15 de juliol de 2024. Els centres faran pública la convocatòria i matricularan l'alumnat que haja superat les proves. En cas de produir-se vacants, es tornaran a fer proves específiques durant el període del 2 al 9 de setembre de 2024.

La prova específica per a persones sense requisits acadèmics comptarà amb una única convocatòria, que es durà a terme el 29 de maig de 2024 i que constarà de 4 parts: història de l'art, història de la filosofia, llengües oficials i llengua estrangera.