Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

El Consell col·labora amb Creu Roja per a intervencions d’acció humanitària en emergències internacionals

07/07/2023
  • La Generalitat destina 600.000 euros per a finançar en 2023 accions a través d’un conveni

El Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i Creu Roja Espanyola per a la realització del projecte Acció humanitària de la Comunitat Valenciana a través d’intervencions en emergències internacionals en 2023.

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica destina 600.000 euros per a finançar les accions previstes.

El conveni té com a objectiu principal contribuir al dret de rebre assistència i protecció humanitària a titulars de drets en situació de vulnerabilitat causada per situacions d’emergència internacional.

El seu objectiu específic pretén atendre les necessitats bàsiques, immediates i de recuperació primerenca de mitjans de vida, de 2.500 famílies titulars de drets afectades per situacions d’emergència internacional, mitjançant una resposta humanitària ràpida de Creu Roja i la solidaritat de la societat valenciana.

La finalitat essencial del conveni es concreta en les intervencions d’emergència, mitjançant la preparació i l’enviament d’ajuda humanitària a qualsevol part del món en cas que es produïsca una situació d’emergència, per a donar resposta de manera ràpida, eficaç i coordinada a les necessitats bàsiques i immediates de les persones afectades, contribuint així a disminuir-ne la vulnerabilitat.

Entre les actuacions previstes per part de Creu Roja es troben l’adquisició i la dotació d’un estoc d’ajuda humanitària i fer el seguiment i el registre dels moviments de material; l’avaluació i la definició amb l’Oficina Central de la resposta des de Creu Roja Comunitat Valenciana, a més d’activar el protocol d’enviament de materials i coordinar el transport.

Així mateix, es desenvoluparà formació contínua i accions en xarxa per a l’equip d’emergències i el personal del projecte; reunions de coordinació amb actors humanitaris a la Comunitat Valenciana; mobilització de l’equip de voluntariat d’emergències, o difusió de les intervencions.

Així mateix, el conveni preveu la comunicació de les crides del Moviment de Creu Roja i Mitja Lluna Roja a actors clau (entitats públiques i privades, xarxes i plataformes), a més de realitzar activitats de sensibilització en acció humanitària (xarrades, tallers, jornades, accions de carrer), presencials o en línia, a la Comunitat Valenciana.