Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell autoritza la distribució de 30 milions d’euros per a complementar el Pla pluriennal de finançament de les universitats públiques

07/07/2023
  • El Pla pluriennal de finançament permet establir un horitzó temporal de suficiència i estabilitat financera per a les universitats

El Ple del Consell ha aprovat la distribució de l’increment de la dotació pressupostària vinculada a la línia Implementació del Pla pluriennal de finançament de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana per un import addicional de 30,2 milions d’euros, que se sumen als 65 milions aprovats pel Consell la setmana passada.

En l’elaboració dels pressupostos per a l’exercici 2023 es va adquirir el compromís de dotar suficientment les universitats per a convergir cap a un model de finançament basat en resultats i que permetera establir un horitzó temporal de suficiència i estabilitat financera a les universitats valencianes.

Per tant, la Generalitat ha dotat amb més de 95 milions d’euros la implementació d’aquest pla i ha atés en la seua distribució criteris de càlcul que han tingut en compte el finançament per estudiant a temps complet corregit pel nivell d’experimentalitat, així com les necessitats financeres avaluades per cada universitat en el respectiu pressupost per a 2023.